Gerçek Dünyadan Örneklerle İş Analizi


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, vaka çalışmaları ile formal analiz araçlarının ve tekniklerinin katılımcılar tarafından deneyimlenmesini sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#İş Analizi #Yazılım Gereksinimleri #Görsel Modeller #İş Analizi Eserleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş analizi konusunda Dünya genelinde kullanılan iyi uygulamaları bilir.
Anlar: Yazılım gereksinimlerini ve gereksinimlerin hangi tekniklerle modelleneceğini anlar.
Yapar: Analizden tasarıma, kodlamaya ve teste geçişe imkan verecek formal analiz eserlerini üretme işini yapar.

HEDEF KİTLE

İş analiz bölümü yöneticileri ve çalışanları, yazılım kalitesi ve testi uzmanları ve iş analizi ekipleri ile çalışan iş birimi çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

  • İş ve Yazılım İhtiyaçları
    • Fonksiyonel Olan ve Olmayan (Süreç, İş Kuralları, Mimari) İhtiyaçlar ve Kategoriler
    • Detaylandırmak ve Use-Case, User Stories, UML ve E-R vb. Formal Yollar
    • Dokümantasyon
  • Vaka Çalışması: Formal Analiz Araç ve Teknikleri
  • Analiz Çalışmaları için Günlük Hayatta Kullanılabilecek Tüyolar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak