Proje Yönetiminde Başarının Sırları


foto

AMAÇ

Proje yöneticileri PMI, Agile Scrum gibi proje yönetim metodolojileri ile bir projenin metodolojik olarak nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda bakış açısına sahip olsalar da birçok PMP , Agile Scrum Master sertifikalarına sahip proje yöneticileri dahi proje yönetimi konusunda büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu sorunlar genellikle ilişki yönetimi kaynaklıdır. Paydaşların kişilikleri, egoları, beklentileri ve psikolojileri ilişki yönetimini zorlaştırırken, geciken, bütçeyi aşan, kalite beklentilerini karşılayamayan projeler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu eğitimin amacı, proje yöneticilerine kendilerine özgü liderlik tarzlarını oluşturmalarında ve etkin kullanmalarında yardımcı olacak yönetsel beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır.

ODAK NOKTALARI

#ProjeYonetimBecerileri #YonetimBecerileri #Ikna #Iletisim #ÇatısmaYonetimi #TakimKurma #EkipYonetme #SorunCozme #Liderlik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Proje yöneticisinin karşılaşabileceği paydaş yönetim zorluklarını ve sahip olması gereken kişiler arası ilişki ve yönetim becerilerini bilir.
Anlar: Proje yöneticisinin müşteri, sponsor, ekip üyeleri ve tüm paydaşlarla yaşayabileceği sorunların kaynağı ve çözüm yollarını uygulamalarla anlar.
Yapar: Eğitimde yararlanılan, vak’a çalışması, video ve interaktif uygulamalarla proje yöneticisi benzer durumlarda uygun problem çözme yaklaşımlarını uygulayarak projenin hedeflerine uygun şekilde tamamlanmasını sağlar.

HEDEF KİTLE

Proje Yöneticileri, proje paydaşları, departman yöneticileri ve hem iş hem de özel hayatına yönelik ilişki yönetim becerilerini geliştirmek isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İş Hayatında Projeler
  • Hayatımız Proje
  • Metodoloji İyi de Gerçek Hayat
 • Proje Yönetim Bilgi Alanları
  • Entegrasyon Yönetimi
  • Kapsam Yönetimi
  • Zaman Yönetimi
  • Maliyet Yönetimi
  • Kalite Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Tedarik Yönetimi
  • Kaynak Yönetimi
  • Paydaş Yönetimi
  • İletişim Yönetimi
 • Proje Yöneticisinin Becerileri
  • Kişilerarası Ekip Becerileri
  • Teknik Beceriler
  • Stratejik Yönetim Becerileri
 • Paydaş Yönetimi
  • Proje Paydaş Analizi
  • Beyin, Psikoloji ve Davranış İlişkisini Anlamak
  • İlişki Ağı Kurabilme
  • Şirket Kültürünü Anlama ve Değiştirme
  • IQ ve EQ Nun Proje Yönetimindeki Rolü
 • Proje Ekibi Olabildik mi?
 • Proje Yönetiminde Lider Olunur
 • İşimiz İletişim
  • Projelerde Bilgi Akışı, Raporlama
  • Proje İletişim Tarzını Bul

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Takım Çalışması, İş Birliği, Liderlik, Motivasyon, İkna
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama,Problem Çözme, Karar Alma, Çatışma Yönetme, İlişki Yönetimi
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Proje Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Geleceği Kurgulamak, Beyin ve Davranış İlişkilendirme