Kazananlar Kulübü


foto

AMAÇ

Katılımcılara, değişen piyasa dinamikleri içerisinde, odağını koruyarak iş ve özel hayatta içsel motivasyonunu yüksek tutulabilmesi için yöntem ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#İçsel Motivasyon #Sonuçlara Ulaşma #Duygulara Yön Verme #Mutluluk #Kararlılık #Kazanma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Motivasyonu belirleyen unsurları, davranış kalıplarını, zorlu çalışma ortamlarında başarıyı etkileyen faktörleri bilir.
Anlar: Her türlü ortamda başarıya ulaşabilmek için içsel motivasyonu yüksek tutmanın önemini anlar.
Yapar: İçsel motivasyonunu yüksek tutarak iş ve özel hayatında başarıya ulaşabilmesine dönük bireysel farkındalık aktiviteleri yapar.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İçsel Motivasyon Nedir?
  • İş Hayatında İçsel Motivasyonun Etki Ettiği Alanlar
  • İçsel Motivasyon ile Performans İlişkisi
  • İçsel Motivasyonumuza Bağlanmak
 • Buzdağının Görünen ve Görünmeyen Yüzü
 • EQ vs IQ
 • Duygu/ His
  • Temel Duygular
  • Karma Duygular
  • Duygular Yönetilebilir mi?
  • Duyguların Kuralları
 • Beynimizin Yapısı
  • İlkel Beyin
  • Düşünen Beyin
  • Hisseden Beyin
  • Duygular Beyinde Nasıl Oluşur?
 • Kendini Bil: Davranış Kalıplarımız
  • Davranış Kalıplarının Etkisi
  • Davranış Kalıplarının İş ve Özel Hayatımıza Etkisi
 • İyimserliği Artırmak
  • Başarı ve Mutluluk İlişkisi ile İyimserliğe Etkileri
 • Mutluluğu Yakalamak İçin Üç Strateji
 • Bir Hedefe Bağlanmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim, Kendine Liderlik, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılığı Yönetme, Öğrenme Stratejileri