Kurumsal Risk Yönetimi ve GRC Uygulamaları


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, kurumsal risk yönetimi uygulamalarının evrelerini incelemek. Ayrıca OCEG faaliyetleri kapsamında yönetişim, risk ve uyum alanında etkinliği artırmaya metodolojik bir yaklaşımla GRC uygulamalarını değerlendirmektir. GRC uygulamaları kapsamında üst yönetim, iç denetim ve bağımsız denetimin rolleri değerlendirilecektir.

ODAK NOKTALARI

#OCEG #GRC #Risk Yönetimi Yazılım Boyutu

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Risk yönetimi uygulamalarını bilir.
Anlar: Risk yönetiminden GRC uygumalarına geçişi anlar.
Yapar: Uygulamada risk yönetimi refleksi ile yapılması gerekli raporlamaları, raporlama ihtiyaçlarını ve kısaca alarm tuşuna basılması gerektiğinde o tuşa basar.

HEDEF KİTLE

Risk yönetimi, iç denetim, iç kontrol ve genel yönetici pozisyonlarında çalışanlar.

İÇERİK

 • Kurumsal Risk Yönetimi ve Uygulamalar
  • Kurumsal Risk Yönetimi Tanımı 
  • Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim
  • COSO Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi 
  • Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi Yatay ve Dikey Bileşenleri
  • Risk Haritaları
  • İşletmelerde Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları
   • Çalıştay
   • Anket
   • Beyin Fırtınası
 • Risk Yönetiminde Temel Hatalar 
 • Kurumsal Risk Yönetiminde Rol ve Sorumluluklar
 • Ana Risk Göstergelerinin Belirlenmesi /Erken Uyarı Sistemlerinin Kurulması
 • OCEG Uygulamaları
 • Yönetişim, Risk ve Uyum (Governance, Risk And Compliance – GRC)
 • Kurumsal Risk Yönetimi ve GRC Karşılaştırması
 • GRC Uygulaması Önemli Köşe Taşları: Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, İç Denetim ve Bağımsız Denetim
 • Risk Yönetimi ve GRC İlkeleri 
 • Vaka: Bir İşletmede Kurumsal Risk Yönetimi Kuruluş Aşamaları (Risk Yönetimi Kuruluşu Gerçekleştirilmiş Bir İşletme Verileri İle)
 • Risk Tanımlama Çalıştayları
 • Risk Değerleme Çalıştayları
 • Risk Yönetimi Tutumu Geliştirme Çalıştayları
 • Raporlama Ve Çalıştay Çıktılarının Tartışılması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Güven Yaratmak, İç Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Kurumsal Farkındalık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İç Sistemler ve Denetim, Süreç İyileştirme, Analitik Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Geleceği Yakalamak