Geleceğin Yöneticileri


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; yönetici adaylarının veya yeni yönetici olanların koçluk ve durumsal liderlik modelini fasilitasyon ve rol oyunları ile uygulamalı olarak öğrenebilmesi, bu becerilerin koçluk yaklaşımı ile kendilerine kazandırılmasıdır. Fasilitasyon ile katılımcılar eğitimden gerçek iş yaşamında kullanacakları somut çıktılar alarak ayrılacaklardır.

ODAK NOKTALARI

#Durumsal Liderlik #Farkındalık #Takım Ruhu #İlişki Yönetimi #Çatışma #Takım Kontratı #Aksiyon Planı # Sorumluluk #Koçvari Yöneticilik #Geri Bildirim #İleri Besleme #Güçlü Soru #Transaksiyonel Analiz #Güçlü Yanlar #Fasilitasyon

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Lider gibi davranmanın nasıl olduğunu uygulayarak bilir. Güçlü iletişimin nasıl olduğunu bilir. Çatışmada, stres anında, kendisine ve başkalarına ait farklı benlik durumlarını bilir ve yönetir.
Anlar: Liderlik kavramının koçluk yaklaşımının önemli bir parçası olduğunu ve çalışacağı her kademede yarattığı farkı anlar. Fasilitasyon ile güçlü yanlarını, yeteneklerini keşfederken diğer adaylarla takım olmanın gücünü ve önemini anlar.
Yapar: Doğru soruları sorarak ilerler, başkalarını ve kendini dinlemeyi, geri bildirim almayı- vermeyi, koçvari davranışları uygulamayı, çatışmayı yönetmeyi, delegasyonu ve ast- üst- denktaşlarla güçlü iletişim kurmayı yapar hale gelir.

HEDEF KİTLE

Yönetici adayları ve yeni yönetici olan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Lider Yöneticinin Koçvari İletişimi
 • Kontrat Kavramının Açıklanması ve İlk Kontratın Birlikte Yapılması
 • Yönetici ve Lider Tanımı
 • Yönetici ve Lider Kategorileri
 • Durumsal Liderlik ve Koçluğun Benzerlikleri
 • Adaylar İçin Koçvari İletişim
 • İletişimde 7 Ölümcül Hata
 • Etkili İletişimin Alet Çantası
 • Dinleme
  • Dinlemenin Seviyeleri
  • Ne İçin Dinliyoruz? 
  • Ne İçin Konuşuyoruz? 
  • Dinleme Egzersizi
 • Netleştirme
 • Soru Sorma
  • Güçlü Soru Sorma
  • Soru Türleri
  • Soru Sorma Egzersizi
 • Gözlem: Gözlem- Çıkarım- Gerçek
 • Geri Bildirim: Geri Bildirim Alma- Verme
 • Beden Dili ve Kullanımı
 • Transaksiyonel Analiz ile Kendini ve Diğerlerini Analiz Edebilme
 • Ta Nedir? Yönetici İçin Önemi Nedir?
 • Ego Benlik Durumları
 • Çatışma Türleri ve Yönetilmesi
 • Yönetici Adaylarının Her Birine Benlik Durumu Tespiti Testi Yapılması 
 • Rol Oyunları Nedir?
 • Sanki Tekniği
 • Örnek Uygulama: İletişim, Yönetim,Motivasyon, Çatışma, Delegasyon gibi Problemlerin Çözümü

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi Optimizasyonu, Performans Geliştirme (Geri-İleri-Eş Zamanlı Değerlendirme), Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme