Geleceğin Yöneticileri


foto

AMAÇ

Eğitimde; yönetici adaylarının veya yeni yönetici olanların koçluk ve durumsal liderlik modelini fasilitasyon ve rol oyunları ile uygulamalı olarak öğrenebilmesi, bu becerilerin koçluk yaklaşımı ile kendilerine kazandırılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Durumsal Liderlik #Farkındalık #Takım Ruhu #İlişki Yönetimi #Çatışma #Aksiyon Planı # Sorumluluk #Koçvari Yöneticilik #Geri Bildirim #İleri Besleme #Güçlü Soru #Transaksiyonel Analiz #Güçlü Yanlar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Lider gibi davranmanın nasıl olduğunu uygulayarak bilir. Güçlü iletişimin nasıl olduğunu bilir. Çatışmada, stres anında, kendisine ve başkalarına ait farklı benlik durumlarını bilir ve yönetir.
Anlar: Liderlik kavramının koçluk yaklaşımının önemli bir parçası olduğunu ve çalışacağı her kademede yarattığı farkı anlar. Fasilitasyon ile güçlü yanlarını, yeteneklerini keşfederken diğer adaylarla takım olmanın gücünü ve önemini anlar.
Yapar: Doğru soruları sorarak ilerler, başkalarını ve kendini dinlemeyi, geri bildirim almayı- vermeyi, koçvari davranışları uygulamayı, çatışmayı yönetmeyi, delegasyonu ve ast- üst- denktaşlarla güçlü iletişim kurmayı yapar hale gelir.

HEDEF KİTLE

Yönetici adayları ve yeni yönetici olan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Lider Yöneticinin Koçvari İletişimi
 • Kontrat Kavramının Açıklanması ve İlk Kontratın Birlikte Yapılması
 • Yönetici ve Lider Tanımı ve Kategorileri
 • Durumsal Liderlik ve Koçluğun Benzerlikleri
 • Adaylar İçin Koçvari İletişim
 • İletişimde 7 Ölümcül Hata
 • Etkili İletişimin Alet Çantası
 • Dinleme
  • Dinlemenin Seviyeleri
  • Ne İçin Dinliyoruz? 
  • Ne İçin Konuşuyoruz? 
  • Dinleme Egzersizi
 • Netleştirme
 • Soru Sorma
  • Güçlü Soru Sorma
  • Soru Türleri
  • Soru Sorma Egzersizi
 • Gözlem: Gözlem- Çıkarım- Gerçek
 • Geri Bildirim: Geri Bildirim Alma- Verme
 • Beden Dili ve Kullanımı
 • Transaksiyonel Analiz ile Kendini ve Diğerlerini Analiz Edebilme
 • Ta Nedir? Yönetici İçin Önemi Nedir?
 • Ego Benlik Durumları
 • Çatışma Türleri ve Yönetilmesi
 • Yönetici Adaylarının Her Birine Benlik Durumu Tespiti Testi Yapılması 
 • Rol Oyunları Nedir?
 • Sanki Tekniği
 • Örnek Uygulama: İletişim, Yönetim,Motivasyon, Çatışma, Delegasyon gibi Problemlerin Çözümü

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Güven Yaratma, Kendine Liderlik
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi Optimizasyonu, Performans Geliştirme (Geri-İleri-Eş Zamanlı Değerlendirme), Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Değişim ve Düşünce Liderliği, Kuşaklararası Etkileşim, Farklılıkları Yönetme