Çatışma Yönetimi


foto

AMAÇ

Çatışmadan bir hayat sürmek mümkün olmadığına göre, çatışmayı zarar görmeden ve zarar vermeden yönetebilmek en kritik hayat becerilerinden biridir. Bu programın amacı katılımcıların çatışma yaşadıkları durumlarda kendi düşünce ve duygu durumlarını daha iyi fark ederek ve yöneterek, çatışmaları yaratıcı bir sürece döndürme gücü sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Uzlaşma #Çatışmayönetimi #Güvenlidavranış #Amaçlar #Hedefler #İfade #Duygu kontrolü

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Çatışmayı yönetmeyi ve uzlaşma yöntemlerini bilir.
Anlar: Duyguları kontrol etmenin önemini anlar.
Yapar: Duygularını kontrol eder, çatışmaları yöneterek uzlaşmayı sağlar.

HEDEF KİTLE

Tüm seviyedeki çalışanlar eğitime katılımda bulunabilir.

İÇERİK

 • Çatışmanın Tanımı
  • Basit Farklılık mı, Çatışma mı?
  • Çatışma Kavramı Nedir?
  • Çatışma Kavramına İlişkin Mitler ve Gerçekler
  • Çatışma Çeşitleri (Basit Farklılıklar-Anlaşmazlık-Uzlaşmazlık-Çekişme-Kavga)
 • Çatışmanın Duygusal Boyutu
  • Çatışmada Duygusal Tepkiler
  • Kızgınlık Duygusunun Yönetimi
  • Kızgınlığın Nedenini Doğru Tanımlayabilmek
  • Kızgınlığın Yapıcı İfadesi
  • Güvenli Davranış
 • Çatışma Yönetimi Stratejileri
  • Erken Uyarıcılar
  • Çatışma Yönetiminde Thomas Kilmann Modeli
  • Entegrasyon-İşbirliği
  • Uyma-İtaat Etme
  • Hükmetme-Üstünlük Kurma
  • Kaçınma
  • Uzlaşma

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme, Vizyon ve Değerlerle Liderlik