Analitik Düşünme ve Problem Çözme


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, pratik örnekle ve farklı yöntemlerle analitik düşünme ve problem çözme sürecini nasıl işleteceğimizi, yaşayarak hayata geçirmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

ODAK NOKTALARI

#Problem Tanımlama #Problem Kök Sebepleri #Alternatif Çözümler Üretme #Karar Verme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Analitik düşünme ve problem çözmede kullanılan, farklı farklı durumlarda kullanılan yöntemleri bilir.
Anlar: Analitik düşünme yapısını, problemlerin kök sebeplerini ve problemlere nasıl sistematik bir şekilde yaklaşılacağını bilir.
Yapar: Her türlü, mekanik veya insani problemleri bir akış içerisinde netleştirme ile başlayıp, aşama aşama nedenlerine, olası yaratıcı çözümlere, çözüm seçmeye ve uygulamaya kadar geçen süreci ve bu süreçte kullanabilecekleri çeşitli teknikleri uygular.

HEDEF KİTLE

Tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Problem Hep Vardı, Yeni Olan Ne?
  • Problemlere İlk Tepkimiz
  • Siz Nasıl Problem Çözüyorsunuz?
  • Analitik Düşünme Nedir?
  • Analtik Düşünme Becerileri Nelerdir?
  • Problemleri Saptama, Netleştirme
  • Analitik Düşünce Yaklaşımı ve Pratik Bir Örnek
  • Bilgi Toplama
  • Bilgi Neden Net Olmalı
  • Pratik Bir Örnek – Yapılmışı Var Ama Bir de Siz Deneyin

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Öğrenme Stratejileri