Fiyatlama Teknikleri ile Stratejik Karlılık Analizi


foto

AMAÇ

Eğitimde; katılımcıların kurum ve portföy analizlerini tam ve doğru olarak yapabilmeleri, mevcut veriler doğrultusunda finansal rasyoların çıkarılması, hedefler doğrultusunda alternatif fiyatlama tekniklerinin kullanılması ile negatif göstergelerin pozitife döndürülebilmesi için aksiyon planlarının oluşturulması, müşterinin banka finansal işlemlerinde kazan– kazan ilkesi ile fiyatlama yapılabilmesi amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#Karlılık #Fiyatlama #Müşteri Memnuniyeti #Stratejik Planlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yapılan fiyatlamaların bugün ve gelecekte oluşacak finansal rasyolar üzerindeki etkisini bilir.
Anlar: Kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda fiyatlama tekniklerinin önemini anlar.
Yapar: Portföy/ şube/ kurum karlılığını müşteri ile kazan– kazan ilkesi doğrultusunda doğru yönetir.

HEDEF KİTLE

Bankalarda maliyet hesaplayan birimler, fon yönetimi, kredi pazarlama gibi konuyla ilgili departmanlarda ve şubelerde çalışan kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Sektördeki Yapısal Gelişmeler ve Sektör Karlılık Analizi
 • Kurum– Portföy Finansal Parametreleri Neyi İfade Eder Rasyolar Nasıl Yorumlanmalıdır?
 • Müşteri Aktifliği Kavramı ve Fiyatlama Üzerindeki Etkisi
 • Kaynak Fiyatlama Teknikleri ile Karlılık
  • Vade Etkisi
  • Oran Etkisi
  • Beklentiler ve Riskler
  • Kaynak/ Kredi Rasyoları
  • Etkin Fiyatlama ile Karlılık
 • Stratejik Kredi Yönetimi
  • Kredilerde Vade– Fiyatlama Etkisi
  • Kredilerde Komisyon ve Fiyatlama
  • Kredilerde Spread Yönetimi
  • Kredi Kompozisyon Yapısı ile İlgili Genel Hesaplamalar
  • Müşteri Bazlı Karlılık
  • Kredi Fiyatlama Yöntemleri
  • Fiyatlamanın Performans Rasyoları Üzerindeki Etkisi
  • Çapraz Satışın Fiyatlama ve Karlılık Üzerindeki Etkisi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, Güven Yaratma, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama, Maliyet, Operasyonel Verimlilik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: