Denetçiler için Sorgulama Yönetim ve Teknikleri


foto

AMAÇ

Eğitim ile farklı şube ve birimlerde işlerin doğru işleyip işlemediğini saptamak, bankayı zarara uğratabilecek, yasalara karşı zor durumda bırakabilecek her türlü olayı araştırmak, mevzuata uygunluk, karlılık hesapları, kredilerin verilme uygunluğu ve benzeri farklı işlemi incelemek, sorgulamak, açık aramak, dikkatsizlik yada kötü niyetle yapıldığını ortaya çıkarmak konularında müfettiş ve müfettiş yardımcılarına şube personelini uyarma ve sorgulama sırasında kullandıkları yöntemler ve metotlar konusunda destek olmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Denetim #Sorgulama Yöntemleri #Teftiş #İç Kontrol

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Denetim sırasında kullanılacak olan sorgulama yöntemlerini, yalanın psikolojisini ve sorgulama sırasındaki davranışların anlamlarını bilir.
Anlar: Verimli bir sorgu sürecinin nasıl olması gerektiğini anlar.
Yapar: Doğru yöntem ve metotlar ile sorgulama yapar.

HEDEF KİTLE

Bankalarda denetim görevinde olan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • 'Sorgulama Süreci' ve Sık Karşılaşılan Durumlar
 • Sorgu Teknikleri
 • Sorgulama Yöntemleri  ‘Doğrudan Sorgu  ve   Çapraz Sorgu Yöntemleri’ 
 • Doğrudan ve Çapraz Sorgu Yöntemlerinin Özellikleri ve Farklılıkları 
 • Yalan Söylemenin Ardındaki Sebepler; Yalanın Psikolojisi
 • Soruların Özellikleri
 • Sorgulama Sırasında Sorulmaması Gereken Sorular ve Kullanılmaması Gereken Prensipler
 • Sorgulama Sırasında Sözsüz Davranışların Analizi 
 • Heyecanın ve Kaygının Yapılan Açıklamalara Etkisi
 • Kişinin Psikolojik Durumunun Yapılan Açıklamalara Etkisi
 • Sorgulamacının Özellikleri  ve Gelişimi  

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İç Sistemler ve Denetim
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: