Yeni Temel Hukuk Eğitimi


foto

AMAÇ

Yeni Anayasa değişikliği ile yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde devlet yapısına ilişkin idare / yürütme, yasama ve yargı kavramları, hukuk kuralları ve diğer kurallar arasındaki farklar, hukuk kurallarının unsurları, hukukun kaynakları ve dalları, hak, hukuki olay, hukuki ilişki, hukuki işlem gibi kavramların bu ders kapsamında incelenmesiyle, bankacıların hukuk kavramını çeşitli yönleriyle anlamalarının sağlanması ve yeni sistemin getireceği hukuki düzenlemelere uyumu hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Yeni Anayasal sistemi öğrenme #Uyum #Güncel mevzuata uyum #Hukuki perspektif #Hukuki düzenlemeler #hukuksal farkındalık #Mevzuat farkındalığı #Mevzuata hakimiyet #Kişiler hukuku #Aile hukuku #Borçlar hukuku #İdare hukuku #Ceza hukuku #Yargılama hukuku

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde temel hukuk kavramlarını bilir.
Anlar: Bankacıların iş ve işlemlerinde sıkça karşılaşacağı temel hukuk düzenlemelerinin önemini ve etkisini anlar.
Yapar: Mevzuata uygun olarak işlem yapar.

HEDEF KİTLE

Güncel hukuk düzenlemeleri, gelişimi ve bankacılığa yansımaları hakkında yeniliklerini takip etmek isteyen banka yönetici ve yönetici adayları ile her kademede banka çalışanları katılımda bulunabilirler.

İÇERİK

 • Yeni Anayasal Sistem
  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  • İdarenin Yeni Yapılanması
  • Yeni Hukuksal Düzenlemeler
 • Hukuk Kavramı
  • Hukuk ve Toplum Düzeni, Hukukun Toplumdaki İşlevi
  • Diğer Toplumsal Düzen Kuralları (ahlak, din-görgü) ile Hukuk Kuralları
  • Hukuk Kurallarının Amacı, Unsurları, Özellikleri ve Sınıflandırılması
 • Hukukun Kaynakları ve Normlar Hiyerarşisi
 • Hukukun Dallara Ayrılması
 • Hak, Hukuki Olay, Hukuki Fiil, Hukuki İşlem
 • Kişiler Hukuku 
  • Gerçek Kişi
  • Tüzel Kişi
 • Aile Hukuku
  • Nişanlanma
  • Evlenme
  • Evliliğin Sona Ermesi
 • Borçlar Hukuku 
  • Borcun Kaynakları 
  • Borcun Hükümleri
  • Borcun Sona Ermesi
 • İdare Hukuku 
  •  İdare Personeli
  • İdarenin Denetimi
 • Ceza Hukuku 
  • Suç ve Ceza
  • Suçun Unsurları ve Türleri
  • Ceza Hukukunun İlkeleri ve Cezai Sorumluluk
 • Yargı 
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  • Anayasa Yargısı
  • İdari Yargı
  • Adli Yargı (Hukuk / Ceza)
  • Tahkim
  • Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak