Blockchain ile Beraber Finansta Dijital Dönüşüm


foto

AMAÇ

Finans kurumlarının dijital dönüşümde geçiş sürecini daha kolay ve yönetilebilir hale getirmesini sağlamak, dönüşüm bileşenlerini doğru belirlemek ve dijital dönüşüm sürecinde müşteriler, paydaşlar ve çalışanlar ile ilişki kurma şeklini basitleştirmek amaçlanmaktadır. Eğitimde; dijital dönüşümün kuruma ve çalışanlarına sağladığı olanakların aktarılması, dijital yönergeleri okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Finansta Yeni Trendler #Fintech #Blockchain #Dijitalleşme #Dijital Finans #Dijital Dönüşüm #Finansta Dijital Dönüşüm Yönetimi #PSD2

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Hızla değişen ve dönüşen dijital finans dünyasında pazarlamanın öneminin farkına varır ve büyük veri analizi ile birlikte dijital değişimin kurumu, kurum müşterilerini ve paydaşları nasıl etkilediğini bilir.
Anlar: Dijital dönüşüm ve gelişimin kişisel kariyer ve kurum kariyeri için önemini anlar. Değişen dünyada etkin olmanın yönetim aşamalarında etkisini anlar. Organizasyon ve kişisel gelişim için başarılı bir dijital dönüşüm yönetiminin nasıl gerçekleşebileceğini ve önemini anlar.
Yapar: Kurumdaki büyük resmin oluşturulmasında etkili olur. Dönüşüm yol haritasındaki nihai sonuçların farkına varır ve kendi departmanı ve etkileşimde olduğu paydaşlarda bilinirliğinin artmasına katkıda bulunur.

HEDEF KİTLE

Finans dünyasında yeni mevzuat ile birlikte gerçekleşecek değişimin farkında olmak ve yönergeleri okuyabilecek yetkinliğe sahip olmak isteyen, değişim ve dönüşümde etkin ve aktif rol almak isteyecek tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Blockchain ve Pazarlamada Dijital Dönüşüm: Karşı Konulamaz 3 Temel Değişim
 • Dijital Dönüşüm ve Değişim ile Beraber Finans Sektöründe Yeni Düzen
  • Sektördeki Değişim
  • Organizasyonel Değişim
  • Kişisel Değişim
 • Yeni Nesil Pazarlama İletişim Araçları
 • Ses Bazlı/ Audio Pazarlama ve Finans
 • Dijital Pazarlama ve Uygulama Alanları
 • Dijital Dönüşüm Sonrası Yeni Dünyada Yeni Fırsatları Yakalamak (Uygulama)
 • Dijital Yetkinlik Gelişiminin Değerlendirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Öğrenme Stratejileri