Blockchain ile Beraber Finansta Dijital Dönüşüm


foto

AMAÇ

Eğitimde, anlatılan metodolojiyle, kurumların dijital dönüşümde geçiş sürecini daha kolay ve yönetilebilir hale getirmesini sağlamak, dönüşüm bileşenlerini doğru belirlemek ve dijital dönüşüm sürecinde müşteriler, paydaşlar ve çalışanlar ile ilişki kurma şeklini basitleştirmek amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda dijital dönüşümün kurum ve kurum çalışanlarına sağladığı olanaklar, kurum ve müşteriler ile
derinleşen deneyim ve kurum çalışanlarında dijital yönergeleri okuyabilme yetkinliğiyle günlük iş hayatında farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#PazarlamadaYeniTrendler #Dijitalpazarlama #PazarlamadaDönüşüm #Dijitalleşme #Dijitalyaşam #Dijitaldönüşüm #İşhayatındadijitaldünya #DijitalDönüşümYönetimi #PazarlamaTrendleri #Fijitalpazarlama #Blockchain

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Stratejinin pazarlamanın kalbi olduğunu farkına varır ve yeni dünyada dijital değişimin kurumu, kurum müşterilerini ve paydaşları nasıl etkilediğini bilir. Bu dönüşüm sürecinde ZMOT anından Gerçeklik Anına kadar hangi adımlardan geçtiğini okuyabilir. Dijitalleşmenin ana bileşenlerini doğru yönetmenin kendisine, kuruma ve müşterilere sağladığı katkıyı bilir
Anlar: Dijital dönüşüm ve gelişimin kişisel kariyer ve kurum kariyeri için önemini anlar. Değişen dünyada etkin olmanın yönetim aşamalarında etkisini anlar. Organizasyon ve kişisel gelişim için başarılı bir dijital dönüşüm yönetiminin nasıl gerçekleşebileceğini ve önemini anlar.
Yapar: Dijital dönüşüm süreçlerinin oluşturulması ve uygulamaya geçmesi için katkısını farkına varır. Kurumdaki büyük resmin oluşturulmasında etkili olur. Dönüşüm yol haritasındaki nihai sonuçları farkına varır ve kendi departmanı ve etkileşimde olduğu paydaşlarda bilinirliliğin artmasına katkıda bulunur.

HEDEF KİTLE

Dijitalleşen dünyada yönergeleri okuyabilecek yetkinliğe sahip olmak isteyen, değişim ve dönüşümde etkin ve aktif rol almak isteyecek her kademeden ve her iş ailesinden çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Blockchain Nedir?
 • Blockchain ve Pazarlamada Dijital Dönüşüm
 • Blockchain ile Beraber Her Bankada Karşı Konulamaz 3 Temel Değişim
 • Dijital Dönüşüm ve Değişim ile Beraber Finans Sektöründe Yeni Düzen
  • Sektördeki Değişim
  • Organizasyonel Değişim
  • Kişisel Değişim
 • Yeni Nesil Pazarlama İletişim Araçları
 • Ses bazlı/Audio Pazarlama ve Finans
 • Fijital Pazarlama ve Uygulama Alanları
 • Dijital Dönüşüm Sonrası Yeni Dünyada Yeni Fırsatlar
  • Workshop – Fırsatları Yakalamak
 • Dijital Yetkinlik Gelişiminin Değerlendirilmesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Öğrenme Stratejileri