Data Analitiği ve Bankacılıkta Yapay Zeka Uygulamaları


foto

AMAÇ

Eğitimde, bankacılıkta da segmentasyondan kampanyalara, fraud yönetiminden, otomatik dokümantasyona, şubesiz bankacılık uygulamalarından, kişiselleştirmeye kadar pek çok alanda yapay zeka dokunuşunu görmeye başladığımız şu günlerde, yapay zekanın statüsünü, diğer teknolojiler ile ilişkisini ve etkileşimini, bankacılığı dönüştüren yapay zeka uygulamalarını katılımcılara aktarmak hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Yapay Zeka (Artificial Intelligence - AI) #Makine Öğrenmesi #Derin Öğ-renme #Data Analitiği #Datadan Anlam Çıkarma #Bankacılık ve Finans Sektöründe Yapay Zeka Uygulamaları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yapay zeka tanımını, Yapay zeka alanındaki gelişmeleri, öne çıkan örnekleri ve dünya genelindeki ve bankacılıktaki başarılı uygulamaları bilir. Yapay zeka kullanarak rekabet avantajı sağlamak üzere yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olur.
Anlar: Yapay zeka uygulamaları geliştirmek için gereken adımları, kaynakları, planlanması gereken süreçleri anlar. Yapay zeka odaklı proje seçiminin nasıl yapılması gerektiğini anlar.
Yapar: Yapay zekanın şirket ihtiyaçları doğrultusunda, her bölümde nasıl ele alınması gerektiğini analiz etmesine katkı sağlar. İşletmelerin sahip oldukları yetenekler ile yapay zeka projelerini belirleyerek, örnekleri hayata geçirir.

HEDEF KİTLE

Eğitim, bilişim ve iletişim teknolojileri, satış, pazarlama, marka, ürün yöne-timi, alternatif kanallar, dijital kanallar, sosyal medya, mobil bankacılık, iş geliştirme, finans, CRM, analiz ve ürün geliştirme konularında çalışan; yapay zeka ile ilgili bilgi edinmek ve dünyaki örnekler ve kullanılan araçları öğrenmek isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Yapay Zekanın Gelişimi
  • Yapay Zeka Tanımı
  • Yapay Zekanın Gelişimini Tetikleyen Etkenler
  • Yapay Zeka Kategorizasyonu
 • Yapay Zekayı Destekleyen Teknolojik Gelişmeler
  • Dijital Teknolojiler
  • IoT
  • Büyük Veri
  • Bulut Bilişim
 • Yapay Zeka ile Gelişen Analitik Çözümler
  • Analitiğin Artan Önemi
  • Öngörü Analizleri
  • Kişiselleştirme
 • Bankacılıkta Yapay Zeka Uygulamaları
  • Fraud Yönetimi
  • CRM
  • Odaklı Pazarlama Kampanyaları
  • Duygu Analitiği
  • Optimizasyon
  • Planlama
  • Gerçek Zamanlı Çeviri
  • Ses Tanıma
  • Kural Bazlı Sistemler
  • Dijital Asistanlar
  • Şubesiz Bankacılık


 

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Odaklılık, Müşteri İhtiyacını Anlama, Analitik Düşünce
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma, Analiz Edebilme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Yenilikçilik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okuryazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği