Enflasyon Ortamında Finansal Analiz


foto

AMAÇ

Enflasyon firmaların faaliyet performansı ve finansal yapısı üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Eğitimin amacı, enflasyonun firmaların finansal tabloları üzerindeki olası etkilerini ortaya koymaktır.

ODAK NOKTALARI

#Enflasyon #Oran Analizi #Nakit Akış Analizi #Finansal Tabloların Enflasyona göre (fiyat hareketleri) Düzeltilmesi #Enflasyon Muhasebesi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkilerini ve düzeltme yöntemlerini bilir.
Anlar: Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkisini anlar.
Yapar: Enflasyon ortamında finansal analiz yapar.

HEDEF KİTLE

Finansal kurumların, mali tahlil-istihbarat, kredi tahsis, kredi izleme, sorunlu kredi yönetimi, vb. birimlerinde görev yapanlar

İÇERİK

 • Enflasyonun Finansal Tablolara Etkileri
  • Gelir Tablosu
  • Bilanço
 • Enflasyonun Oranlara Olası Etkileri  
  • Borçlanma Oranlarına Olası Etkiler
  • Likidite Oranlarına Olası Etkiler
  • Karlılık Oranlarına Olası Etkiler
  • Faaliyet Oranlarına Olası Etkiler
  • Büyüme Oranlarına Olası Etkiler
  • Enflasyonun Nakit Akışlarına Etkileri
  • İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları Üzerindeki Etkiler
  • Yatırım ve Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları Üzerindeki Etkiler
  • Enflasyon Ortamında Finansal Tabloların Düzeltilmesinde Kullanılan Yöntemler  
  • Enflasyon Muhasebesi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Raporlama ve Sunum, Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak