Makro Excel


foto

AMAÇ

Eğitimde; ileri Excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, sürekli tekrar eden, çok fazla sayıda gerçekleşen ve kullanıcı hatalarına açık Excel işlemlerini VBA kodları ile otomatize etme becerilerini geliştirerek, Excel'i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Analiz #Algoritma #Kodlama #Raporlama

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Excel VBA kod yazmayı bilir.
Anlar: Algoritma yapısını anlar.
Yapar: Excel VBA kodları ile otomatik Excel raporları yapar.

HEDEF KİTLE

İleri Excel kullanım becerisi bu eğitim için ön koşuldur. Yoğun olarak Excel uygulamasını kullanan, periyodik raporlar hazırlayan, kullanıcı hatalarına açık raporlarla çalışan, Excel'de konsolide rapor oluşturan ve çok fazla sayıda analizi/işlemi kısa sürede yapma ihtiyacı duyan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Excel VBA (Macro) Nedir?
 • Visual Basic for Application Editörü
 • Kayıt Makroları
 • Değişkenler
 • Excel Öğelerini Programlama
 • Debugging ve Hata Yönetimi
 • Fonksiyonlar İle Çalışmak
 • Operatörler
 • Koşullar
 • Döngüler
 • User Formlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.