Finansal Risk Yönetiminde Türev Araçlar ve Yapılandırılmış Türevler


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; finansal risk yönetimi kavramı ile ilişkilendirmek suretiyle türev ürünler, organize olan-olmayan piyasalar ayırımı ve bir kısım yapılandırılmış türev ürünler konusunda katılımcıların bilgi sahibi olmalarıdır.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Risk #Temel Türev Ürünler #Bir Kısım Yapılandırılmış Ürünler #Kavramlar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Temel türev ürünleri ve ürünlerle ilgili temel kavramları bilir.
Anlar: Ürünlerin içerikleri, çalışma sistematikleri, işlem yapılan piyasalar ile fiyatlamaya etki eden faktörlerin neler olduğunu anlar.
Yapar: Hangi türev ürünün ne amaçla kullanılacağı konusunda karar alır, yorum yapar.

HEDEF KİTLE

Bankaların genel müdürlük ve şube kadrolarında; pazarlama, operasyon birimlerinde görev yapan, türev ürünlere ilgi duyan, daha çok kariyerinin başlarında olan çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finansal Risk Nedir?
 • Finansal Risk-Türev Ürün İlişkisi
 • Türev Ürünlerin Özellikleri
 • Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları
 • Arbitraj
 • Türev Ürünlerde Kullanılan Temel Kavramlar
 • Türev Ürünler
 • Forward
 • Forward Rate Agreement (FRA)
 • Future
 • Forward- Future Karşılaştırması
 • Viop Future Kontratlar
 • Tanımlar-İlgili Kavramlar
 • Opsiyon
 • Çeşitleri- İlgili Kavramlar
 • Swap
 • FX Swap
 • Interest Rate Swap (IRS)
 • Cross Currency Swap (CCS)
 • Credit Default Swap (CDS)
 • Yapılandırılmış Türevler
 • Dual Currency Deposit (DCD)
 • Range Accrual
 • Swaption

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Fiyatlama, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Kurumsal Girişimcilik