Problem Çözmede Tasarım Odaklı Düşünme


foto

AMAÇ

Eğitim, problem çözme ve karar verme süreçlerinde, tasarım odaklı düşünmenin (design thinking) nasıl uygulandığının, bir atölye çalışması ile deneyimlenmesini amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#problem #karar #yaratıcılık #fikir #içgörü #takım #görselleştirme #öncelik #değer #prototip

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Tasarım odaklı düşünme metodolojisini (design thinking) ve ne olduğunu bilir.
Anlar: Tasarım odaklı düşünmenin (design thinking) aşamalarının içeriğini anlar.
Yapar: Çalışmalarında, tasarım odaklı düşünme (design thinking) aşamalarını sırasıyla yapar.

HEDEF KİTLE

Bankalarda genel müdürlük birimlerinde ve şubelerde çalışan, müşterilere veya çalışanlara yönelik olarak karşılaştıkları sorunları çözmede ve ihtiyaçları karşılamada rol alan karar alıcılara yönelik bir eğitimdir.

İÇERİK

 • Tasarım Odaklı Düşünme Aşamalarının Pratikte Uygulanması
  • Problemi Tanımlama Aşaması - Hedef Kitlenin Yaşadığı Sorunun Net Olarak Belirlenmesi
  • Araştırma Aşaması - Hedef Kitlenin İhtiyaç, İstek, Problem ve Beklentilerinin Detaylı Olarak Ortaya Çıkarılması
  • Yorumlama Aşaması - Araştırma Aşamasında Ortaya Çıkan Verilerin Aralarındaki İlişkilerin Ortaya Konarak, Bunların Görselleştirilmesi ve İç Görülerin Netleştirilmesi
  • Fikir Üretme Aşaması - İç Görüler Üzerinden, Bunları Karşılayacak Yaratıcı Çözüm Fikirlerinin Oluşturulması ve Bunların Önceliklerinin Belirlenmesi
  • Prototip Geliştirme Aşaması - Öncelik Verilen Çözüm Fikirlerinin Prototiplerinin Yapılması
  • Değerlendirme Aşaması - Prototipleri Yapılan Çözüm Fikrinin Hedef Kullanıcıların Beklentilerini Karşılayıp Karşılamayacağının Değerlendirilmesi ve Geri Bildirimlerin Alınması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Yenilenme, İletişim, Takım Çalışması ve İşbirliği, Müşteri Duyarlılığı, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Değişim ve Düşünce Liderliği