Excel`de Dashboard Raporlama


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; ileri Excel kullanım becerisine sahip katılımcıların, karmaşık verileri analiz etme, verileri nihai kullanıcının karar vermesini kolaylaştıracak şekilde, interaktif tablo, grafik ve görsellerle sunma becerilerini geliştirerek, Excel’i hızlı ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Analiz #İnteraktif Raporlama #Görsellik #Fonksiyon Yazım Teknikleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Verileri düzenleyip, analiz etmeyi bilir.
Anlar: Dashboard raporlama tekniklerini anlar.
Yapar: İnteraktif tablo ve grafiklerle etkin raporlar yapar.

HEDEF KİTLE

İleri düzey Excel bilgisi olan katılımcılara uygundur. Yoğun olarak Excel uygulamasını kullanan, rapor çıktılarını zengin bir görsellikle sunmak isteyen, karar verme aşamasında anlamlı verilere hızlı ve kolay ulaşmayı sağlayacak interaktif raporlara ihtiyaç duyan çalışanlara yöneliktir.

İÇERİK

 • Dashboard Nedir?
 • Mantıksal Fonksiyonlar ile Çalışmak
 • Arama ve Referans Fonksiyonlarıyla Çalışmak
 • Metin Fonksiyonlarıyla Sorunlu Verilerin Düzeltilmesi ve Yeni Veriler Oluşturulmak
 • Tarihsel Fonksiyonlarla Çalışmak
 • Grafikler
 • Pivot Table Oluşturmak
 • Power View
 • Dashboard Uygulamaları
   

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.