Blockchain Atölyesi


foto

AMAÇ

Eğitim; gelişmekte olan blockchain ekosistemini, bu ekosistem içinde yer alan bakış açılarını, "token" ve "cryptocurrency"lerin doğasını incelemeyi, blockchainin ve blockchain uygulamalarının teknik altyapısını öğrenmeyi amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Blockchain #Decentralization #Cryptoeconomics #Consensus #Ethereum #Stellar

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Blockchain ekosistemini ve bu ekosistem içinde yer alan bakış açılarını, private (özel) ve public (kamusal) blockchain farkını, cryptocurrency, akıllı kontrat, token ayrımını, akıllı kontratların kullanım amaçlarını,teknik altyapıda yer alan temel bileşenlerini bilir.
Anlar: Blockchain'in geleceği ne yönde şekillendirebileceğini, blockchain kullanılarak ne tür uygulamalar geliştirebileceğini, gayrı merkezi iş modeli yapılarını, güncel finansal çevrim ile ilişkisini anlar.
Yapar: Blockchain kullanılarak geliştirilen projeleri ve protokolleri yorumlar. Bu alanda daha verimli araştırmalar yapar. Geliştirilecek bir projede ne tür bir blockchain ve akıllı kontrat altyapısının kullanılacağını belirler.

HEDEF KİTLE

Temel programlama bilgisine sahip kişiler ve bilgi teknolojileri bölümleri çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Internet ve P2P Network Tarihi: Blockchain'e Nasıl Geldik?
 • Blockchain Felsefesi
 • Akıllı Kontrat Uygulama Alanları
 • Triple Entry Accounting
 • Gayrı Merkezi İş Modelleri
 • Cryptocurrency, Utility Token, Security Token
 • Initial Coin Offering (ICO) ve Stable Coins
 • Yasal Düzenlemeler
 • Blockchain'in Teknik Temelleri
 • Mutabakat (Consensus) Mekanizmaları
 • Gayrı Merkezi Uygulamalar ve Protokol Mimarileri
 • Private & Permissioned Blockchains (Corda, Hyperledger, Quorum)
 • Ethereum Lab: Akıllı Kontrat Oluşturma ve Solidity Programlama Dili
 • Stellar Lab: Kredi Oluşturma ve Örnek Para Aktarma Uygulaması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur Yazarlık

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.