NLP ile Etkin İletişim ve Yüksek Performans Atölyesi


foto

AMAÇ

Eğitimde; beynin çalışma yapısını tanımak, bilinç ve bilinç dışı çalışma sistemini farkederek istenen değişiklikleri yapabilme becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Modelleme #Evrensel Modelleme #Beyin Sistemleri #Algı Filtreleri #Metaprogramlar #İnanç Sistemleri #NLP Teknikleri #İletişim #Performans

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: NLP'nin tanımını, beyin çalışma prensiplerini, istekleri gerçekleştirebilmek için yapılması gerekenleri bilir.
Anlar: Davranışların altında yatan nedenleri anlar. Bilincinin dışında beynin nasıl işlediğini, bunu nasıl yönetebileceğini ve bunun hayatına nasıl etki edeceğini anlar.
Yapar: Dönüştürmek istediği alanları tespit eder. Uygulamalarla yöntemleri keşfeder. İstediği iş ve yaşam dengesi, iletişim ve performans düzeyine ulaşmak için hedefler belirler.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi ve ihtiyaç duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • NLP Nedir?
  • Beynin Çalışma Sistemi
  • Bilinç ve Bilinç Dışı
 • Algı Filtreleri
  • Temsil Sistemleri
  • Evrensel Modelleme
  • İnanç Sistemleri
  • Meta Programlar- Davranış Kalıpları
 • NLP ile İletişim
  • Uyum (Aynalama- Ayarlama- Ayak Uydurma)
  • Roller
  • Bilmenin Aşamaları
  • TOTE Döngüsü
  • Algı Konumları
  • Döngüleri Kapatmak- Beyni Düzenleme
 • NLP ile Performans
  • Mutluluğun Formülü
  • Ben Kimim?
  • Yüksek Performanslı Ben Kim Olacağım?
 • NLP Uygulamaları
 • Mantıksal Algı Boyutları
 • Silme- Bozma- Genelleme
 • İç Seslerle Çalışmak
 • Duygu Değiştirme
 • İnanç Değiştirme
 • Bağışlama
 • Çıpalama
 • Mükemmellik Çemberi
 • Bir Günü Planlamak- Yapılandırmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik