NLP ile Etkin İletişim ve Yüksek Performans Atölyesi


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, önce beynin çalışma yapısını tanımak sonra bilinç & bilinçdışı çalışma sistemini farkederek istediğimiz değişiklikleri yapabilme becerileri/modelleri kazanmaktır. NLP, insanın “kendisinin en iyi versiyonu olabilme” sanatıdır. İçsel ve dışsal başarının dengeli bir biçimde yaşam sanatına dönüştürülmesidir. Bilinçaltı, modellerle çalışır. NLP bir modellemedir.
NLP yöntemleri ile yaşamınızda "ne istediğinizi" fark edebilir buna göre inşa etmek için kullanılan araçları tanır, hayatınızda uygulayabilir hale getirebilir ve dilediğiniz takdirde “bir üst versiyonunuzu” deneyimleyebilirsiniz.

ODAK NOKTALARI

#NLP #modelleme #evrenselmodelleme #beyinsistemleri #algıfiltreleri #metaprogramlar #inançsistemleri #nlpteknikleri #iletişim #performans #farkındalık #uygulanabilirlik

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: NLP ne demek, benim beynim nasıl çalışıyor, ben ne istiyorum, istediklerimi gerçekleştirebilmek için neler yapabilirim, öğrendiklerimi davranışa nasıl dönüştürürümü bilir.
Anlar: Davranışların altında yatan nedenleri anlar. Bilincinin dışında beynin nasıl işlediğini (bilinçaltı), bunu nasıl yönetebileceğini ve bunun hayatına nasıl etki edeceğini anlar.
Yapar: Dönüştürmek istediği alanları tespit eder. Uygulamalarla yöntemleri keşfeder. İstediği iş & yaşam dengesi, iletişim ve performans düzeyine ulaşmak için hedefler belirler.

HEDEF KİTLE

Eğitime, iş hayatında verimli ilişkilerle kendi performansına liderlik etmek isteyen her kademedeki bireyler, uzmanlar, yöneticiler, liderler katılabilir.

İÇERİK

 • NLP Nedir? Ne işe yarar?
  • Beynin çalışma sistemi
  • Bilinç – bilinç dışı nedir
 • Algı filtreleri
  • Temsil sistemleri
  • Evrensel modelleme
  • İnanç sistemleri
  • Meta programlar – davranış kalıpları
 • NLP ile iletişim
  • Uyum (Aynalama-Ayarlama-Ayak Uydurma)
  • Roller
  • Bilmenin aşamaları
  • TOTE döngüsü
  • Algı konumları
  • Döngüleri kapatmak – Beyni düzenleme
 • NLP ile Performans
  • Performansa dair
  • Mutluluğun formülü
  • Ben kimim?
  • Yüksek performanslı ben kim olacağım?
 • NLP Uygulamaları
 • Mantıksal algı boyutları
 • Silme-bozma-genelleme
 • İç seslerle çalışmak
 • Duygu değiştirme
 • İnanç değiştirme
 • Bağışlama
 • Çıpalama
 • Mükemmellik çemberi
 • Bir günü planlamak- yapılandırmak

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Kendine Liderlik, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler:
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Vizyon ve Değerlerle Liderlik