İş Geliştirme Analitiği


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, iş geliştirme kavramına farklı yönleriyle yaklaşarak kavramın ne olduğu nerelerde karşımıza çıkabileceği nasıl yönetilebileceği üzerinde bilgiler vermek, iş analitiği kavramını tanımlamak, türleri hakkında bilgi vermek ve iş geliştirme için iş analitiğinden nasıl yararlanılabileceğini gerçek uygulamalar üzerinden aktarmaktır.

ODAK NOKTALARI

#İş Geliştirme #Fırsatlar #Karlılık #Büyüme #Analitikler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş geliştirme ve iş analitiği kavramlarını bilir.
Anlar: Kar, fırsat, büyüme ve analitik birlikteliğini anlar. Verilerin iş analitiği ve iş geliştirme için önemini anlar.
Yapar: İş geliştirme için kullanılabilecek iş analitikleri arasında seçim yapar.

HEDEF KİTLE

Az deneyimli çalışanlardan, orta düzey yönetici/ yönetici adayları ile bireysel, ticari ve kurumsal müşterilere satış ve pazarlama yapan, süreç geliştirme, ürün, strateji, kanal geliştirme, iş geliştirme departmanlarında çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • İş Geliştirme Deyince Ne Anlıyoruz?
 • İş Geliştirme ve Süreç Bileşimi
 • İş Geliştirmenin ABC’si
 • İş Geliştirme ve Odak Noktaları ile Gelişim Birimleri
 • İş Geliştirme ve Yaratıcı Düşünce
 • Veri Nedir Ne Değildir?
 • Veri Akışı
 • Veri Türleri
 • Veri Toplama Teknikleri
 • İş Analitiği Nedir?
 • İş Analitiği Teknik Sınıflandırması
 • İş Analitiği Teknikleri Nerelerde Nasıl Kullanılır
 • İş Analitiği Türleri
 • Tanımlayıcı Analiz Tanımı
 • Tanımlayıcı Analiz Türleri ve Uygulama Örnekleri
 • Öngörü ve Tahmin Analizi Tanımı
 • Öngörü ve Tahmin Türleri Uygulama Örnekleri
 • Kural Koyucu Analiz Tanımı
 • Kural Koyucu Analiz Türleri Uygulama Örnekleri
 • İş Geliştirmede Analitik Kullanımı Örnek Oyunlar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Merak ve Keşfetme, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık, Kurumsal Girişimcilik