Türkiye`nin Yerli Blockchaini Vadeli Çekler


foto

AMAÇ

Eğitim, ülkemize özgü "Vadeli Çek" sisteminin bu yeni teknoloji ile benzerliklerini ve farklarını incelemeyi, aralarındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde analiz etmeyi, Türkiye’de finans sektöründe çalışanların Blokzinciri (Blockchain) kavramlarını anlamalarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Blokzinciri #Blockchain Vadeli Çekler #Senetler #Açık Hesaplar #Bitcoin #Altcoin #Cryptoparalar #Dijital Para Sistemleri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Blockchain ekosistemini ve bu ekosistem içinde yer alan bakış açılarını, blockchain sisteminde neler olduğunu, ayrıca nelerin eksik olduğunu, bu sistemin Türkiye'de var olan vadeli mekanizmalar ile benzerliklerini ve bu benzerliklerin nedenlerini bilir.
Anlar: Blockchain'in geleceği ne yönde şekillendirebileceğini, blockchain ekosisteminde kredi kavramının neden eksik olduğunu, gayrı merkezi iş modeli yapılarını ve gayrı merkezi kredinin manasını ve tüm bu kavramların güncel finansal çevrim ile ilişkisini anlar.
Yapar: Blockchain kullanılarak geliştirilen projeleri ve protokolleri yorumlar. Bu alanda daha verimli araştırmalar yapar. İhtiyaç halinde blokchain'lerin kredi mektubu gibi vadeli mekanizmalar ile ilişkisini analiz eder.

HEDEF KİTLE

Bankacılar, muhasebeciler, finans ile ilgili işlerde çalışanlar, pazarlama, satış ve benzeri teknik olmayan alanlarda faaliyet gösteren çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Internet ve P2P Network Tarihi
 • Blockchain'e Nasıl Geldik? Blockchain Felsefesi
 • Muhasebe Defteri Nedir? Blockchain ile İlgisi
 • Türkiye'deki Vadeli Çek Sistemi Nasıl İşlemektedir?
 • Üç Girişli Muhasebe Sistemi Nedir? Çift Girişli Sistem ile Farkları Nedir?
 • Bitcoin Makalesi ve Bitcoin Para Sistemi Özellikleri
 • Paranın Emtia Teorisi ile Kredi Teorisi
 • Blockchain ile Vadeli Çek Arasındaki Benzerlikler
 • Blockchain ile Vadeli Çekler Arasındaki Farklar
 • Tarihteki Vadeli Sistem Örnekleri
 • Tarihteki Para Sistemleri Örnekleri
 • Kredi Kavramı ile Emtia Kavramı Arasındaki Farklar
 • Blockchain’in Kredi Sistemi Ihtiyacı
 • Yasal Düzenlemeler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama, Esneklik, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur Yazarlık