İflas ve Konkordato Değişiklikleri


foto

AMAÇ

Eğitimde amacımız; bankacılıkta ticari kredilerin kullandırımı sonrası, tacirlerin ve kooperatiflerin iflas süreci hakkındaki 7101 sy. kanun düzenlemeleri kapsamında bilgi sahibi olmaktır. Konkordato talebi, sonuçları ve tebligat yasası hakkındaki yeni düzenlemelerin incelenmesi amaçlanmıştır.

ODAK NOKTALARI

#Mevzuat Farkındalığı #İflas ve Konkordato Sürecini Kontrol #Teminat #Yargı Kararlarının Uygulamaya Etkisi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İflas ve konkordato hakkındaki yasaları bilir.
Anlar: Hukuki dayanakların uygulamaya etkisi, tasfiye ve tahsilat sürecini anlar.
Yapar: Uygulama ortak sorunları ve tahsilat aşamasında karşılaşılan zorlukları, kredi tesisi sürecinde önceden ortadan kaldırmayı yapar.

HEDEF KİTLE

İşleri gereği ticari krediler konusunda bilgi sahibi olması gereken tüm Şube ve Genel Müdürlük çalışanları katılabilir.

İÇERİK

 • İcra ve İflas Yasasına Genel Bakış
 • İflas Hukuku
 • İflas Kararı ve İflas idaresi
 • Alacaklılar Sıralaması
 • Tahsilat Süreci
 • Konkordato Talebi, Projesi, Yargılaması ve Tasdiki
 • Kooperatiflerin Tasfiye Süreci
 • Tebligat Yasası
 • 7101 sy. Yasa ile Yapılan Düzenlemeler
 • 6278 sy. Yasa ile Yapılan Eski İflas Erteleme Sürecine İlişkin Düzenlemeler
 • Tasfiye Süreci, İcra ve İflas Hukuku Aşamaları, Uygulama Örnekleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: