Finansal Kurumlarda Siber Tehditler ve Farkındalık


foto

AMAÇ

Eğitimde finansal kurumların karşılaştıkları siber olaylar, dünyadan örnekler ile daha anlaşılır hale getirilerek farkındalık yaratmak ve siber tehditler konusunda her katmanda farkındalığı tazelemek amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Güvenlik Farkındalığı #Siber Suç #Siber Sahtecilik #Siber Tehditler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Siber suçların ve tehditlerin neler olabileceğini ve barındırdıkları riskleri bilir.
Anlar: Finansal kurumların siber suçlardaki yerini ve riskleri anlar.
Yapar: Risklerin bilincinde görevlerini yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitim, finansal kurumlarda siber tehditler hakkında bilgi sahibi olmak ve farkındalık kazanmak isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Temel Bilgi Güvenliği Farkındalığı
  • Siber Suçlar ve Hukuksal Düzenlemeler
  • Dünyadan Örnekler
  • Siber Saldırı Türleri
  • Güncel Örnekler
  • Sosyal Mühendislik
  • Zararlı Yazılımlar
  • Bankacılık Zararlıları Analizi

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, İç Sistemler ve Denetim, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okuryazarlık