Dijital Dönüşüm ve Gerektirdiği Yeni Yetkinlikler


foto

AMAÇ

Dijital dönüşüm dünyayı, insanları ve yaşamları, alışkanlıkları, iş yapış şekillerini değiştiriyor. Çok büyük bir hızla gelişen bu değişim dalgası kimi insanları ve kurumları üzerinde yükseltirken, pek çok insanı ve kurumu da olası bir yıkımla baş başa bırakıyor. Bu eğitimde dijital dönüşümün kariyerlere etkisi ve gerektirdiği yeni yetkinliklerin kavranması; katılan kişilerin kendileri ve kurumları için geleceğe hazırlanmak üzere ipuçlarını elde etmeleri hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Dijital Dönüşüm #Makine Öğrenmesi #Veri madenciliği #KitleKaynak #Yakınsama #Etkin Kariyer Yönetimi #Etkin Öğrenme #Kendimi Nasıl Dönüştürürüm? #Finans Kariyerinde Dijital Dönüşüm Etkileri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital dönüşümün yeni ve sürekli yenilenen bir yetenek seti gerektirdiğini bilir.
Anlar: Dijital dönüşümün oluşturduğu fırsatları ve riskleri anlar.
Yapar: Kurumuna dijital dönüşümün olumlu yönlerinden yararlanıp olumsuz yönlerine karşı korunacak şekilde katkıda bulunur.

HEDEF KİTLE

Dijital dönüşümün günümüzde ve yakın gelecekte pratik kariyer etkilerini öğrenip bunlara göre kendisine ve kurumuna yararlı olacak bir kişisel strateji geliştirmek isteyen tüm çalışanlar için uygundur.

İÇERİK

 • Dijital Dönüşüm
  • Dijital Dönüşüm Nedir?
  • Neler Dijitalleşebilir?
  • Dijital Dönüşümün Hızı
  • Bilgisayarlaşmanın Ötesi ve Yazılımlar
  • Makro-Mikro İkilisi: Bulut ve Mobil
  • Büyük Veri Nereden Çıktı?
  • Makineler Öğrenebilir Mi?
  • Kitlekaynak
  • Yakınsama
  • Yıkıcı Teknoloji
  • Dijital Uçurum
  • Atölye Çalışması: Kurumlarda Dönüşüm Alanları
 • Etkin Kariyer Yönetimi
  • Kariyer Tuzakları Farkındalığı
  • Kariyerde Rekabet ve Zaman Yönetimi Tuzakları
  • Kariyerde Kişi – İş/Ortam Uyumu Tuzakları
  • Kariyerde İş Birliği ve Değer Yönetimi Tuzakları
  • Kariyerde Performans Tuzakları
 • Etkin Öğrenme
  • Öğrenme Tuzakları Farkındalığı
  • Öğrenmede Yöntem Tuzakları
  • Öğrenmede Önyargı Tuzakları
  • Öğrenmede Bağlam Tuzakları
 • Kendimi Nasıl Dönüştürürüm?
  • Hayatımızın Sorumluluğu Kimde?
  • Rahatlık Alanı
  • Bilinçsiz Yetersizlik
  • Farkındalık ve Enerji
  • Karşı İstekler ve Sürtünme Enerjisi
  • Bilinçli Yetersizlik
  • Yöntem ve Bilinçli Yeterlilik
  • Süreklilik ve Bilinçsiz Yeterlilik
  • Kendini Değiştirmede Süreklilik

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Kendine Liderlik, Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Sorumluluğu Devretme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, İlişki Yönetimi Stratejik ilişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceğini Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri