Etkin BT Yönetimi İçin Dünyada Kullanılan Yöntem ve Araçlar


foto

AMAÇ

Eğitimde; katılımcılara etkin bilgi teknolojileri yönetimi için küresel olarak başarısı kanıtlanmış yöntem ve araçlar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, eğitimde verilen bilgilerin daha iyi anlaşılması için örnek şablonlar kullanılarak, uygulamalar yapılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#BT Yönetişim (IT Governance) #COBIT #Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi #ITIL #Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi #PMI #Bilgi Teknolojilerde Yalın Yönetimi #Lean IT

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dünyada yaygın bir şekilde kullanılan yöntem ve araçları bilir.
Anlar: ITIL, COBIT, PMI-Proje Yönetimi ve Lean IT yöntemlerini, yöntemlerde kullanılan terim ve kavramları anlar.
Yapar: Küresel olarak BT yönetiminde kullanılan yöntem ve araçların uygulanması için proje ekiplerini yönlendirir ve yönetir.

HEDEF KİTLE

Tüm yöneticiler, BT çalışanları, BT denetçileri, süreç, kalite ve risk yönetimi çalışanlarıyla birlikte iç kontrol ve teftiş kurulu ekipleri katılabilir.

İÇERİK

 •  BT Yönetişim (IT Governance) – COBIT  
  • BT Yönetişim Nedir?  
  • COBIT Yapısının Tanıtılması
  • COBIT’de Kullanılan Kavramlar 
  • Süreç Kontrol Hedefleri 
  • COBIT’te Yer Alan Yönetim Rehberleri (Management Guidelines) 
  • Olgunluk Modeli, Hedefler ve Performans Kriterleri Arasındaki İlişkiler 
 • Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi – ITIL 
  • Hizmet ve Hizmet Yönetimi 
  • Fonksiyonlar, Roller ve Süreçler 
  • Süreç Modeli 
  • ITIL Hizmet Yaşam Döngüsü
  • Hizmet Stratejisi
  • Hizmet Tasarımı
  • Hizmet Geçişi – Devreye Alma
  • Hizmet Operasyonu
  • Sürekli Hizmet İyileştirme
 • Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi - PMI
  • Proje Nedir?
  • Proje Yönetimi 
  • Proje Yönetimi Bilgi Alanları 
  • Proje Yönetimi Süreçleri
  • Proje Yönetiminde Kullanılan Araçlar 
 • Bilgi Teknolojilerinde Yalın Yönetim – Lean IT 
  • Yalın BT 
  • BT’deki Değer Akışlarının Oluşturulması için Kaynakların Etkin Kullanımı  
  • BT Yetkinliklerinin Değer Akışlarına Entegrasyonu 
  • Fikirlerin Piyasaya Çıkış Hızlarını Artırma 
  • Değerin Ölçümlenmesi 
  • Yalın Liderlik ve Yönetim Sistemi 
  • Öğrenen Organizasyonlar  

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Duyarlılığı, Takım Çalışması, Güven Yaratma ve İşbirliği
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Risk Yönetimi, İç Sistemler ve Denetim, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulama