Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması


foto

AMAÇ

Eğitimde, makro ekonomik mekanizmalar ve bunlara ilişkin temel göstergelerin özellikle finans kesimi açısından nasıl yorumlanması gerektiği tartışılacaktır. Temel makro ekonomik kavramların ve ilişkilerin özeti ve Türkiye ekonomisi ile ilgili tüm veriler detaylı olarak incelenecektir. Söz konusu göstergelerin nasıl okunması ve yorumlanması gerektiği en son veriler üzerinden açıklanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Makro Ekonomik Veriler #Makro Ekonomi Teorisi #Ekonomik Yorumlama #Tahmin

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin verilerin nasıl yorumlanması gerektiğini bilir.
Anlar: Ekonomik veriler ve finansal piyasalar arasındaki etkileşimi anlar.
Yapar: Geleceğe ilişkin yorum ve tahminlerde bulunur.

HEDEF KİTLE

Bankaların değişik birimlerinde çalışan ve ekonominin makro işleyişi hakkında bilgi edinmek isteyen çalışanlara yöneliktir.

İÇERİK

 • Ekonomik Göstergelerin Oluşturulmasındaki Temel Araçlar: Endekslerin Oluşturulması, Nominal ve Reel Değerler, Hareketli Ortalamalar, Büyüme Oranlarının Hesaplanması
 • Ulusal ve Uluslararası Ekonomik Verilere Ulaşma (Basılı Yayınlar ve İnternet Üzerinden)
  • Makro Ekonomik Dengeler ve Mekanizmalar
 • Ekonomik Konjonktürler ve Özellikleri
  • Dezenflasyon Ortamında Ekonominin Değişim Dinamikleri
  • GSYİH ve Büyüme
  • Otomobil Satışları
  • Tüketim Endeksleri
  • Sanayi Üretimi
  • Kapasite Kullanımı
  • TCMB İktisadi Yönelim Anketi (Beklentiler)
  • Tüketici Güveni
  • İşsizlik
  • Enflasyon
  • Kamu Kesimi Borçlanma Gereği
  • Merkezi Yönetim Bütçesi
  • Kamu Borcu ve Dinamikleri
  • Dış Ticaret
 • Döviz İkamesi ve Enflasyon
 • TCMB Para Politikası
 • TCMB Analitik Bilançosunun Kısa Analizi
 • Bankacılığa İlişkin Temel Göstergeler: Türkiye– AB Karşılaştırması
 • Ödemeler Dengesi
 • Reel Kur Endeksi ve Döviz Kurlarının Tahmini
 • Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarının Not Kriterleri ve Anlamları
 • Bankacılık ve Döviz Krizlerinin Öncü Göstergeleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünce ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Raporlama ve Sunum
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek, Değişim ve Düşünce Liderliği