Bankacılıkta Veri Madenciliği Uygulamaları


foto

AMAÇ

Eğitimde, veri madenciliğinin tüm süreçleri irdelenecek ve bu yöntemlerin bankacılık problemlerine nasıl uygulanacağı anlatılacaktır. Katılımcılar hem veri madenciliği konularına hakim olacak hem de kredi skorlama, risk yönetimi, sahtekarlık tespiti (Fraud Detection), müşteri tutma gibi konularda nasıl model geliştirebileceklerini kavrayacaklardır.

ODAK NOKTALARI

#İş Zekası Problemleri #Uygulamaları İş Zekası #Büyük Veri Modelleri #Veri Madenciliği Süreçleri #Keşifsel Veri Analizi

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Veri Madenciliği kavramını, uygun veri modeli alt yapısının nasıl olması gerektiğini, bankacılık problemlerinin nasıl analitik bir gözle araştırmaya dönüştürülebileceğini, ne gibi avantajlar sağlayabileceğini, buna yönelik ne gibi projeler geliştirebileceğini bilir.
Anlar: Hangi tip bankacılık problemlerinin hangi veri madenciliği yöntemleriyle çözülebileceğini, veri analiz ve madenciliği yöntemlerinde ihtiyaçlarına göre hangi konulara yönelmesi gerektiğini, neyin mümkün olduğunu ve olmadığını anlar.
Yapar: Öncelikle temel iş zekası problemlerini çözer, ileri modellemeler için kendini geliştirir. Özgün ve yenilikçi projeler geliştirir. Bankacılık problemlerini yeni modellerle ele alır.

HEDEF KİTLE

Eğitim; sektörde her türlü veri ile ilişkisi olan ve veri analizi konusunda çalışma yapmak isteyen, büyük veri konularında kendine ve kurumuna değer katmak isteyen çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Büyük Veri ve İş Zekası
  • Veri Madenciliği Süreçleri
  • Bankacılıkta Öne Çıkan Temel Problemler
  • Bankacılık Problemlerine Uygun Veri Madenciliği Modelleri
  • R, Knime Gibi Yazılımlar İle Diğer İş Zekası Yazılımlarını Anlama
  • Müşteri Tutma (Retention), Müşeri Kayıp Analizi (Churn) ve Kredi Skorlama
  • Sahtecilik Tespiti Gibi Problemlere İlişkin Örnek Çalışma
  • Diğer Bankacılık Problemlerine Yönelik İş Zekası Çözümleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim (Öğrenme İştahı - Öğrenmeye Açıklık), Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur Yazarlık

NOT

Eğitimin bir günü bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.