Sürdürülebilir Pozitif Duruş


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, öncelikle negatif düşünmenin kaynaklarını ve nedenlerini kavramak ve neşeli, canlı, pozitif bir yaşama yönelik öğrendiklerimizi “sürekli uygulayabilmek için” gereken sağlam ipuçlarını vermektir.

ODAK NOKTALARI

#Pozitif Düşünebilmek #Düşünce Sistemini Tanımak #Algı Sistemini Tanımak #Negatif Düşünce Kaynaklarını Fark Etmek #Düşünceleri Analiz Etmek #Duyguları Anlamak #Duyguları Yönetmek #Farkındalık ve Özgüven

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Olumlu düşünebilmenin, pozitif duruşun tıpkı lisan öğrenmek gibi istenirse öğrenilebilen bir şey olduğunu, bunun için yine tıpkı lisan öğrenir gibi belirli bir süre çalışmak gerektiğini, üstelik lisan öğrenmekten çok daha kolay olduğunu bilir.
Anlar: Olumsuz düşünmenin nerelerden kaynaklandığını ve insanın enerjisini nasıl tükettiğini, olumlu düşüncenin ise çözüm odaklı ve istenirse ulaşılabilir bir zihin durumu olduğunu anlar.
Yapar: Çalışma hayatında karşılaşacağı olumsuzluklardan etkilenip karamsar bir yapıya bürünmek yerine sorunlara farklı açılardan farklı boyutlardan bakarak çözümler bulmayı dener.

HEDEF KİTLE

Yoğun tempodaki iş dünyasına kısa bir mola vererek; kendisiyle baş başa kalmak, zihinsel ve duygusal bir yolculukla yeni yöntemler öğrenmek isteyen kişilerin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Pozitif Olmak Ne Değildir?
 • Peki, Nedir Bu Pozitif Olmak?
  • Test: İyimser misiniz, Karamsar mısınız?
 • Pozitif Düşünmek, Pozitif Olmak İçin Yeterli midir?
 • Negatif Düşünce Nedir?
  • Neden Negatif Düşünürüz?
  • Neden Henüz Yaşanmamış Olaylar Zincirini Olumsuz Senaryolara Dönüştürürüz?
 • İnsan Beyninin Tarihsel Süreçteki Gelişimi
  • Üçlü Beyin Teorisi 
  • Korteksi Devreye Sokmayı Hedefleyen Bir Uygulama: Nereye Gidiyoruz?
 • Şema Nedir?
  • Çocukluktan Gelen ve Bizi Negatif Düşünmeye İten Şemalarımız
 • Algı Nedir?
  • Algı Mekanizması Nasıl Çalışır?
  • Yanlış Algılama Negatif Duygu ve Düşünceyi Nasıl Besler?
 • Duygu Nedir?
  • Duygu Mekanizması Nasıl Çalışır?
  • Sonucu "Duygu" Değil, O Duyguyla Verdiğimiz "Tepki" Yaratır!
 • Duygularımız Sonucu Verdiğimiz Tepkileri Analiz Etme Üzerine Bir Yöntem: Bu Senaryo Başka Nasıl Yazılır?
 • Pozitif Düşünme Yöntemleri
  • Zihinsel Uygulamalar
  • Düşünme Sisteminde Atılması Gereken Birkaç Sağlam Hamle
  • Bedensel Uygulamalar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, İletişim
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi, Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Farklılıkları Yönetme