Finansal Piyasalar (SPK Lisanslama- Düzey II, Düzey III, Türev Lisansı)


foto

AMAÇ

Katılımcıların, Türkiye'de organize ve tezgahüstü piyasalarda işlem gören ürün ve hizmetler hakkında genel bilgi edinerek bu konuda düzenlenen SPK sınavlarına hazırlanması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Piyasaların İşleyişi #Sermaye Piyasası Araçları #Örgütlenmiş ve Tezgahüstü Piyasalar #Merkez Bankası

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türkiye'de finans piyasalarında kullanılan enstrümanları bilir.
Anlar: Borsa İstanbul, TCMB ve Takasbank bünyesinde yer alan piyasalar ile diğer teşkilatlanmış piyasalardaki gelişmeleri anlar.
Yapar: Finansal ürünler konusunda müşterilerden gelecek talepleri anlar.

HEDEF KİTLE

Portföy aracılığı ve portföy yöneticileri, yatırım danışmanları, denetim ekipleri, risk yönetimi ekipleri, fon yöneticileri, saklama hizmet birim yöneticileri ve konuya ilgi duyan diğer çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Borsalara İlişkin Düzenlemeler
    • Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği ve İlgili Diğer Düzenlemeler
  • Pay Piyasasının İşleyişi 
  • Borçlanma Araçları Piyasasının İşleyişi 
  • Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasının İşleyişi 
  • Tezgahüstü Piyasalar
  • T.C. Merkez Bankası Piyasaları ve Bankalararası Piyasalar
  • Takasbank ve Borsa Para Piyasaları ve Ödünç Pay Piyasası
  • Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu İşleyişi ve İlgili Düzenlemeler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Güven Yaratma, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Koordinasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

.