Finansal Piyasalarda Ekonomik Modelleme


foto

AMAÇ

Merkez Bankası ve bankacılık kararları ulusal ve global birçok faktöre dinamik bir yapıda bağlıdır. Bu bağlılığın modellenmesi, analiz edilmesi ve ileriyi öngörme kapsamında politikalar oluşturulması bu eğitimde amaçlanmaktadır. Finansal piyasa getirilerinin kendi ve sektör riski yanında, uluslararası risklerle etkileşiminin modellenmesi ve içeriğinde tüm ekonomik bağlantılarının sayısal olarak ifade edilmesi, yatırımlarda en büyük yardımcı niteliğinde olacaktır. Piyasalardaki kırılma, kriz ve yayılma (spillover, contagion), FED faiz kararlarının sayısal etkileri (olasılık haberleriyle), makro ve mikroekonomik faktörlerin finansal piyasa ve bankacılığı ne kadar etkilediği gibi geniş görünüm, ayrıntılı ve sayısal olarak analiz edilecektir.

ODAK NOKTALARI

#Finansal Piyasaların Ekonomik Modellemesi #Ekonomide Etkilenen ve Etkileyen Faktörleri Belirleme #FED Faiz Kararların Modellemesi (Faiz Modelleme) #Finansal Sektör Modellemesi #Emtia Piyasası Ekonomik Modelleri Analizi #Ekonometri

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Finans-Makro, Finans-Mikro ve Finans-Global etkileşimini öğrenme ve analiz etme yöntemini; ekonomik teorinin yansıması olan yapısal sorunları sayısal olarak analiz etmeyi ve tüm bunların altında yatan sebep/sonuç ilişkisini bilir.
Anlar: Sayısal analiz kavramı ve modellemeyi E-Views programı ile uygulama ve ayrıntılı yorumlamayı, kendi modelini oluşturup geçerliliğini analiz etme sürecini ve bunu uygulamaya dökmeyi, piyasa yapıcıların her söyleminin ve yorumunun nasıl test edileceğini ve doğruluğunu, finans ve bankacılığı etkileyen haber etkisinin ve diğer dışsal faktörlerin yapısını anlar.
Yapar: Global ve yerel bazda tüm ekonomik ve ekonomik olmayan faktörlerin inceler, bunların proje bazında bütünsel analizini yapar, emtia ve para piyasalarındaki etkileşimin analiz ve "yapışkanlığı"nı, volatilite ile getiri ve bunları etkileyen tüm ulusal/uluslararası değişkenleri aynı çatı altında değerlendirip sayısallaştırmayı, piyasa oynaklığını değişik modellerle uygulama metodunu yapar.

HEDEF KİTLE

Finansal piyasalarda karar alan yöneticiler ve çalışanlar; hazine yönetici/ çalışanları; aktif-pasif koordinasyon yönetim ve çalışanları; bilanço riskleri bölümü çalışan ve yöneticiler ile risk yönetimi çalışanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Finansal Piyasaların Ekonomik Analizi
 • Modelleme Tanımı ve Tabanı
 • Veri Kaynakları ve Uyum Analizi
 • Verileri Düzenleme ve Standart Oluşturma
 • Nedensellik Analizi
 • Ekonomik Modellemede Finansal Yaklaşımlar
 • Piyasa Açılış ve Kapanış Modelleri
 • Gün-içi Piyasa Davranışı Modeli ve Yatırım Analizi
 • Faiz/Para Arzı Modeli ve Çıktıları
 • Yeni Ekonomi-Finans Modellerine Bakış
 • Finansal Modellerin Sektörel Analizi
 • Contagion (Dışsal-Kirlenme) Modellemesi ve Örnekler
 • Uluslararası Finans Piyasalarının Modellemesi
 • Bankacılık ve Finansal Piyasa Uygulamaları

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Karar Verme Desteğinin Edinimi, Sayısal ve Davranışsal Karar Sürecini Birleştirme, Ekonomi-Finans Piyasasında Yetkinlik
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi Kaynağı Oluşumu ile Takım Projelerinin A dan Z’ye Takibi, Kaliteli ve Etkin Piyasa Yorumu, Etkin Karar Alma/Uygulama
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Bütünsel Analiz ile Modelleme ve Bunu Karar Sürecine Bağlama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Ekonomi-Finans Piyasalarının Geçmişi, Şimdiki Durumunu Analiz Ederek Geleceği Tahmin Edebilecek Yapıyı Sürekli Hale Getirme

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.