Kişisel Marka Yönetimi ve Etki Yaratma


foto

AMAÇ

Bu eğitimin amacı, iş hayatında doğru etki yaratmak ve kişisel markasını doğru yönetmek isteyen tüm profesyonel çalışanlara uygulamaları deneyimletmektir. Kişisel marka, insanlar sizi gördüklerinde ya da adınızı duyduklarında akıllarına gelen her şeydir. Eğitimde; etki yaratmanın faydaları, kişisel marka yönetimi, beden dilinin doğru kullanımı, profesyonel duruş ve davranış konularında örnekler ve uygulamalar yapılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Etki Yaratmak #Kişisel Marka #Beden Dili #İletişim #İlişki Yönetimi #Profesyonel Duruş #Profesyonel Davranış

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Etki yaratmanın ve kişisel marka oluşturmanın önemini bilir.
Anlar: Nasıl etki yaratacağını ve kişisel markasını nasıl oluşturacağını anlar.
Yapar: Beden dili, profesyonel duruş ve davranış konularında örnekler ve uygulamalarla pratik yapar ve farkındalık kazanır. Bu kazanımları da etki yaratma ve kişisel marka oluşturma süreçlerinde kullanır.

HEDEF KİTLE

Her düzeyde çalışanın katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Etki Yaratmak
  • Etki Nedir?
  • Nasıl Etki Yaratırız?
  • Etki Yaratmak Size Ne Sağlar?
 • Kişisel Marka Yönetimi
  • Kişisel Marka Nedir?
  • Kişisel Marka Nasıl Yaratılır?
  • Kişisel Markanızı Doğru Yönetmek
 • Beden Dilimiz Ne Söylüyor?
  • İş Hayatında İlk İzlenim
  • Beden Dilimizi Nasıl Kullanıyoruz?
  • Karizmatik Beden Dili Nedir?
  • İletişimde Beden Dilinin Önemi
  • Topluluk Önünde Konuşma
 • Profesyonel Duruş ve Davranış
  • Profesyonel Duruş ve Davranış Nedir?
  • Yerine Göre Giyinmenin Kuralları
  • Doğru Bilinen Yanlışlar
  • Profesyonel Hayatta İmaj Yapıcılar
  • Profesyonel Hayatta İmaj Kırıcılar

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Güven Yaratma, Kurumsal Farkındalık
Yönetsel Yetkinlikler: Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi, İkna
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Kuşaklararası Etkileşim