Hazine Ürünleri ve Yeni Nesil Bankacılık


foto

AMAÇ

Eğitimde para piyasaları, sermaye piyasaları ve türev piyasaları ile bu piyasalarda kullanılan finansal enstrümanların tanıtımı, müşteri ve banka açısından riskleri ve avantajlarının örnek olaylar ile aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Piyasalar ve İşleyişi #Finansal Enstrümanlar #Piyasalar Arasındaki Farklılıklar #Finansal Terminoloji #Vergisel Yönleri #Kar/ Zarar Hesabı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Finans piyasaları ve işleyişi ile kullanılan ürünler nelerdir bilir.
Anlar: Para, Sermaye, Türev piyasalarındaki gelişmeleri anlar ve yorumlar.
Yapar: Müşterilerden gelecek verileri değerlendirip piyasa şartlarına göre müşteriye yorum yapabilir, riskleri ve avantajları müşteriye aktarabilir.

HEDEF KİTLE

Eğitime tüm Şube Pazarlama/ Satış ve konuyla ilgili Genel Müdürlük çalışanları katılabilir.

İÇERİK

 • Para Piyasası Ürünleri
 • REPO
 • Hazine Bonosu
 • Finansman Bonosu
 • VDMK
 • Sermaye Piyasası Ürünleri
 • Devlet Tahvili
  • TL– YP Devlet Tahvili
  • Kuponsuz Devlet Tahvili
  • Kuponlu Devlet Tahvili
  • Hisse Senedi
  • Eurobond
 • Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası
 • VİS Sözleşme Çeşitleri
 • Türev Piyasa İşlemleri
  • Opsiyonlar
 • Yeni Nesil Ürünler
 • DCD İşlemleri
 • Anapara Korumalı Mevduatlar
 • Wedding Cake, Range Accrual, Double No Touch

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme , İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı ve Doğru Karar Alma , Bilgi İzleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilme ve Geleceği Kurgulama, Farklılıkları Yönetme

NOT

.