Hazine Ürünleri ve Yeni Nesil Bankacılık


foto

AMAÇ

Eğitimde; para piyasaları, sermaye piyasaları ve türev piyasaları ile bu piyasalarda kullanılan finansal enstrümanlar, müşteri ve banka açısından riskler ve avantajların örnek olaylar ile aktarılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Piyasalar ve İşleyişi #Finansal Enstrümanlar #Piyasalar Arasındaki Farklılıklar #Finansal Terminoloji #Vergi #Kar/Zarar Hesabı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Finans piyasaları ve işleyişi ile kullanılan ürünleri bilir.
Anlar: Para, sermaye, türev piyasalarındaki gelişmeleri anlar ve yorumlar.
Yapar: Müşterilerden gelecek verileri değerlendirip piyasa şartlarına göre müşteriye yorum yapabilir, riskleri ve avantajları müşteriye aktarabilir.

HEDEF KİTLE

Konuya ilgi duyan tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Para Piyasası Ürünleri
 • Repo
 • Hazine Bonosu
 • Finansman Bonosu
 • VDMK
 • Sermaye Piyasası Ürünleri
 • Devlet Tahvili
  • TL-YP Devlet Tahvili
  • Kuponsuz Devlet Tahvili
  • Kuponlu Devlet Tahvili
  • Hisse Senedi
  • Eurobond
 • Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası
 • VİS Sözleşme Çeşitleri
 • Türev Piyasa İşlemleri
  • Opsiyonlar
 • Yeni Nesil Ürünler
 • DCD İşlemleri
 • Anapara Korumalı Mevduatlar
 • Wedding Cake, Range Accrual, Double No Touch

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Merak ve Keşfetme, Müşteri Duyarlılığı, Analitik Düşünme , İletişim, Güven Yaratma, Müşteri Duyarlılığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı ve Doğru Karar Alma , Bilgi İzleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Maliyet, Fiyatlama, İlişki Yönetimi, Stratejik İlişkiler ve Kilit Ortaklıklar Kurma
Öz-Gelecek Yetkinlikleri:

NOT

.