Türev Ürünler ve Riskten Korunma


foto

AMAÇ

Eğitimde, vadeli işlemler ve türev ürünlere ilişkin genel bilgiler ve hem getiriyi artırmak hem de riskten korunmak için müşterilere sunulması gereken ürünlerin anlatılması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Forward #Swap #Opsiyon #Futures #Yapılandırılmış Türev Ürünler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Türev ürünlerin temel işleyişini bilir.
Anlar: Finans piyasasında yaşanan gelişmelerin ürünlere etkisini anlar.
Yapar: Türev ürünler ile korunma, yatırım ve arbitraj işlemi yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitime, tüm pazarlama departmanı çalışanları katılabilir.

İÇERİK

 • Banka Bilançosundaki Finansal Riskler
 • Firma Bilanosundaki Finansal Riskler
 • Vadeli İşlemler ve Türev Ürünlere İlişkin Genel Bilgiler
 • Forward
 • Swap
  • Döviz Swapı
  • Faiz Swapı
  • Emtia Swapı
 • Opsiyon
  • Amerikan Tipi
  • Avrupa Tipi
  • Alım Apsiyonu
   • Alım Opsiyonu Almak
   • Alım Opsiyonu Satmak
  • Satım Opsiyonu
   • Satım Opsiyonu Almak
   • Satım Opsiyonu Satmak
 • Yapılandırılmış Opsiyon Ürünleri
  • DCD
  • Knock In
  • Knock Out
  • Zero Cost Collar
 • Futures (Vadeli İşlem Piyasaları)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim ve Öğrenmeye Açıklık, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Fiyatlama, Maliyet, Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak