Çevik Yazılımlar (Scrum Fundamentals)


foto

AMAÇ

Eğitimde katılımcıların iş yaşamlarında gerçekleştirdikleri projeler ve operasyonel işlerin verimli ve etkin yönetimi için alternatif bir yaklaşım olan çevik yöntemin temellerinin, kavramlarının aktarılması ve başlangıç seviyesinde uygulama deneyimi edinilmesi hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Proje Gerçekleştirme Yöntemleri #Çevik Proje Yönetimi #Scrum Yaklaşımı #Scrum Pratiği

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Çevik yaklaşımların hangi temel nitelikleri taşıdığını bilir.
Anlar: İş ve günlük yaşamında karşılaştığı durulardan hangileri için çevik yöntemin kullanılabileceği ve hangilerinde çevik yöntemi kullanamayacağını anlar.
Yapar: Proje ve operasyonların çevik yöntemle gerçekleştirilmesi durumunda gerekli olan aksiyonları alır.

HEDEF KİTLE

Konuyla ilgilenen her seviyedeki çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

  • Modül 1 : Introduction to Scrum
  • Modül 2 : Scrum Roles
  • Modül 3 : Scrum Artifacts
  • Modül 4 : User Stories and Agile Estimation
  • Modül 5 : Scrum Workshop

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Takım Çalışması ve İşbirliği, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği