Algoritmik Düşünme ve Kodlama Eğitimi


foto

AMAÇ

Eğitimde, katılımcıların iş ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemlerin çözümünde sistematik ve analitik temellere dayanan, pratik olarak kullanılabilir alternatif bir problem çözme yöntemi olan algoritmik düşünme tekniğini öğrenmeleri ve uygulayabilir duruma gelmeleri amaçlanmaktadır. Bu sayede katılımcılar, bilgisayar programcılarının problemleri çözümlemede kullandıkları yaklaşımları kullanarak alternatif bir çözüm geliştirme becerisi edineceklerdir.

ODAK NOKTALARI

#Problem Çözme #Analitik Düşünme #Sistematik Düşünme #Bileşenlere Ayırma #Örüntüleri Bulma #Çözüme Odaklanma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Algoritmik düşünmenin temel bileşenlerini, problem çözme yaklaşımını bilir.
Anlar: İş ve günlük yaşamında karşılaştığı problemlerin çözümünde hangi durumda hangi problem için algoritmik düşünme yöntemini kullanması gerektiğini ve bu yöntemi nasıl kullanması gerektiğini anlar.
Yapar: Karşısına çıkan problemi analiz eder, algoritmik çözüm için gerekli adımları atar ve bir çözüm üretebilir.

HEDEF KİTLE

Eğitime ilgi duyan tüm çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 •  Algoritmik Düşünmeye Giriş
  • Algoritmik Düşünme Tanımı, Tarihçesi
  • Problem Çözümlemeye Genel Bakış
 • Çözümleme, Soyutlama, Genelleştirme, Değerlendirme Uygulaması
  • Çözümleme Nedir ve Nasıl Uygulanır?
  • Değerlendirme Nedir ve Nasıl Uygulanır?
  • Soyutlama Nedir ve Nasıl Uygulanır?
  • Genelleştirme Nedir ve Nasıl Uygulanır?
 • Algoritmik Düşünme Uygulaması
  • Örnek Bir Vakanın Öğrenilen Teknikler Kullanılarak Bilgisayar Dışında Çözümlenmesi
 • Scratch ile Temel Kavramların Uygulanması
  • Scratch Ortamına Giriş
  • Temel Öğeler ve Kullanımları
  • Scratch Uygulamaları
 • Uçtan Uca Oyun Geliştirme (Balon Patlatma)
  • Problem Tanımı
  • Tasarım
  • Bilgisayar Üzerinde Çözüm Geliştirme
  • Çözümün Sınanması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Yenilenme, Farkındalık
Yönetsel Yetkinlikler: Örüntüleri Fark Edebilme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Dijital Okur-Yazarlık

NOT

Eğitim, bilgisayarlı olarak gerçekleşecektir.