R ile İstatistiksel Programlamaya Giriş: Temel Kavramlar ve Uygulamalar


foto

AMAÇ

Eğitim, katılımcılara R-Studio platformunu kullanmalarını, R ile programlamayı, kendi fonksiyonlarını oluşturmalarını, farklı kaynaklardaki veriye ulaşmalarını, veri düzenlemelerini ve uzmanı oldukları konularda R ile analiz yapabilmelerini öğretmeyi hedeflemektedir. Kaliteli veri işlemenin maliyeti ve önemi göz önüne alındığında açık kaynak kodlu R diline hem kurumların hem de kurumlarda çalışan kişilerin yatırım yapmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#R Programlama #R ile İstatistiksel Analiz #R ile Veri Düzenleme

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: R ile etkin biçimde programlamayı bilir. Finansal uygulamalarda en çok kullanılan R kütüphanelerini bilir. R ile veri düzenlemeyi bilir. Büyük veri analizi için kullanılacak kütüphaneleri bilir.
Anlar: R kullanarak teorisini bildiği konular hakkında profesyonel analizler yapabilmek için gerekli olan adımları anlar.
Yapar: R ile kontrol yapıları, döngüler ve fonksiyonlar oluşturmayı yapar. Farklı kütüphaneler içerisindeki fonksiyonları kullanarak kişisel fonksiyonlar yaratır. Veri tabanı bağlantısı veya internetteki kaynaklardan R ile veriye ulaşır. "base" ve "ggplot2" kütüphaneleri ile grafikler oluşturur. "dplyr" kütüphanesini kullanarak "büyük data" (big data) düzenlemesi yapar.

HEDEF KİTLE

Eğitim, R dilinin temellerini öğrenerek R ile istatistiksel analiz yeteneklerini geliştirmek isteyen ve özellikle risk yönetimi ve kredi analitiği ekibi çalışanları ve yöneticileri, iş analistleri, veri madenciliği uzmanlarının katılımına uygundur.

İÇERİK

 • R ve Diğer Yazılımlar
 • R Terminal ve R-Studio Kurulumu
 • R Oturumu ve Yönetimi
 • Yardım Alma ve Destek Sayfaları
 • Temel Komutlar ve Kavramlar
  • Kütüphane (Library) Kurulumu ve Yükleme
  • Finansal Uygulamalarda Kullanılan Paketler
  • R ile Temel İşlemler
 • Hesaplama Aracı Olarak R
  • Veri Tipleri
  • Nesneler, Objeler ve Temel R Bileşenleri
  • R’de Liste (List) Kavramı
  • Vektörler
  • Temel İstatistiki Fonksiyonlar
  • Matris ve Diziler
  • Temel Matris İşlemleri
  • Data Frame ile Çalışmak
 • Programlama Dili Olarak R
  • Veri Alışverişi (txt, csv, xlsx, MySQL, MSSQL)
  • Kontrol Yapıları (If-Else, For, While, Repeat)
  • Fonksiyonlar
  • Apply Fonksiyonu
  • Kategorik Değişkenler (Faktörler) ile İşlemler
 • “R Base” Türü Grafik Çizimi
  • Çizim Gereçleri
  • Nokta (Scatter) Grafik
  • Sütun (Bar) Grafik
  • Çizgi (Line) Grafik
  • Çoklu Grafikler
  • Kutu (Box) Grafik
  • Histogram ve Dağılım Yoğunluk Çizimleri
  • Fonksiyon Çizimi
  • Grafiğe Metin Ekleme ve Kaydetme
 •  “ggplot2” Kütüphanesi ile Grafik Çizimi
  • Nokta (Scatter) Grafik
  • Sütun (Bar) Grafik
  • Çizgi (Line) Grafik
  • Histogram
  • Çoklu Çizim
 • Tidyverse ile Veri Düzenleme
  • Data.frame’den Tibble’a Geçiş
  • Filter
  • Select
  • Mutate
  • Arrange
  • Summarise
  • Join
  • Veri Düzenleme
 • Veri İşleme
  •  Uygulama: Tarihsel Zaman Serilerinden Oluşan Bir Veri Seti İçerisinden Dayanak Varlık Bazlı Fiyat Kontrolü Uygulaması

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Merak ve Keşfetme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma ve Çeviklik, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Verimlilik, Raporlama ve Sunum Kıyaslama, Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişim ve Düşünce Liderliği, Öğrenme Stratejileri

NOT

Eğitim, bilgisayar uygulamalı olarak gerçekleşecektir.