Kişisel Verilerin Korunması Kanunu - BT Bazında Yapılması Gerekenler


foto

AMAÇ

Eğitimde, katılımcıların 6698 sy. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili gereklilikleri yerine getirebilmeleri ve Bilgi Teknolojileri içerisinde ihtiyaçları karşılayabilmeleri için gerekli aktiviteleri gerçekleştirebilmeleri için gereken becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.

ODAK NOKTALARI

#Bilgi Güvenliği #Bilgi Güvenliği Kontrolleri #Kişisel Veri Kavramı #Kişisel Verilerin Korunması

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun odak alanlarını ve kontrollerini bilir.
Anlar: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Bilgi Teknolojilerinin sorumluluk ve görevlerini anlar.
Yapar: Mevcut verilerin sınıflandırılması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun bir şekilde yaşam döngüsünde yönetir, analiz/ denetim faaliyetlerini başlangıç seviyesinde gerçekleştirir.

HEDEF KİTLE

Bilgi güvenliği yönetim ve operasyon ekipleri, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi ekipleri ile iç kontrol gerekliliklerine uyumdan sorumlu birim yönetici ve çalışanlarının katılımına uygundur. Eğitim içeriği yönetsel seviyeden teknik kontrol seviyesine kadar bileşenleri içermekte ve katılımcı eğitim aktivitelerini barındırmaktadır.

İÇERİK

  • Bilgi Güvenliği Temel Bilgilendirme
  • Kişisel Veri Kavramı
  • 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  • Kanunun Kurum Stratejilerine Etkileri
  • Kanunun Bilgi Teknolojilerine Getirdikleri
  • Kanun ile İlgili Teknolojik Çözümler

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Planlama ve Organizasyon, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Operasyonel Takip ve Bilinç, İç Sistemler ve Denetim, Kıyaslama
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık