Bizi Engelleyen Temel Duyguları Nasıl Yönetiriz? Korku - Suçluluk - Öfke - Kaygı


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, katılımcıların kendi düşüncelerini ve bu düşüncelerden doğan negatif duygularını sorgulamalarını, kendilerini fark etmelerini ve bazı uygulamalarla pratiğe dönüşmesini sağlamaktır.

ODAK NOKTALARI

#Düşünce Gücünün Etkileri #Fark Etme #Kendini Görebilme #Kendinle İletişim #Evrensel Bilgilerin Yaşamdaki Karşılığı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Düşünce ile duygu dengesini fark eder, kendini sorgular, düşünce ve duyguların önemini, nasıl kendini ve hayatını yöneteceğini bilir.
Anlar: Neden sonuç ilişkisinin gücünü, kendini fark ederek hayatta olanların ve olamayanların yaşam adımlarına yansımalarını ve etkilerini anlar.
Yapar: Kendini ve gücünü keşfeder, gözlemci kalmayı öğrenir.

HEDEF KİTLE

Eğitime, içindeki korku, suçluluk, öfke, kaygı duygularının nereden geldiğini ve nasıl yönetilebileceği üzerinde düşünmek, sorgulamak ve bu alanda yeni bilgiler öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

İÇERİK

  • Bilim Adamları Diyor ki
  • İnsan Nedir?
  • Beynin Stratejisi: Karar Verme
  • Bilinç – Bilinçaltı
  • Duygular Nasıl Oluşur?
  • Duygu Ürettiğimizde Beyinde Neler Oluyor?
  • Korku – Suçluluk – Öfke – Kaygı
  • Negatif Duyguları Nasıl Yönetiriz
  • Morfik Alan Uygulama Çalışmaları
  • Negatif Temel Duygularımla Yüzleşiyorum ve Onları Dönüştürüyorum

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: İletişim, Kendine Liderlik, Kendini Farketme
Yönetsel Yetkinlikler: Performans Geliştirme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İlişki Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulayabilmek, Değişim ve Düşünce Liderliği