Yeni Nesil Liderlik & Feedforward (İleri Besleme)


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, katılımcıları farklılıklar, yeni nesil değerler ve koçvari liderlik yaklaşımları ile tanıştırmak ve başkalarında pozitif değişime ve başarıya yardımcı olmak üzere nasıl "Feedforward" (ileri-besleme) yapabilecekleri konusunda rehberlik etmektir.

ODAK NOKTALARI

#Koçvari yöneticilik #Geri-Bildirim #İleri-Besleme #Farklılıklar #Yeni nesil değerler #Güçlü yönler

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yükselen liderlik becerilerinin neler olduğunu bilir. Farklılıklar kavramını ve farklılıkların kaynaklarını, geri-bildirim ve ileri-beslemenin ne demek olduğunu bilir.
Anlar: Değerlerimizin ve güçlü yönlerimizin bizi nasıl ileriye taşıyacağını, farklılıklardan sakınmak yerine onları neden cesaretlendirmek gerektiğini, ileri-beslemenin yeni nesil liderlik yaklaşımı içindeki önemini anlar.
Yapar: Farklılıklara daha kucaklayıcı yaklaşır. Daha yapıcı geri-bildirimler verir ve ileri-besleme yapar. Koçvari liderlik yaklaşımını hayatına sokmaya başlar.

HEDEF KİTLE

Eğitim, değişen değerlere paralel olarak liderlik becerilerine katkıda bulunmak isteyen her düzey uzman ve yönetici için tasarlanmıştır.

İÇERİK

  • Yeni Nesil Liderlik Becerileri:
  • Temel Liderlik Özellikleri, Günümüzde Ortaya Çıkan Değerler;
  • Farklı Kuşaklar ve Bakış Açıları: 
  • Ortak Hedefe Doğru Yönlendirmek, Cesaretlendirmek, Vizyonun Önemi ve Dahiliyet Yaratmak
  • Koçvari Liderlik: Feedback- Feedforward Kavramları, Koçluk, Liderlik Değerlerinin Ortaya Çıkarılması
  • “Koçvari Liderlik” Ne Demek, Neden Önemli?
  • Koçvari Lider Nasıl Olunur?
  • Motivasyon, Dahiliyet, Rol Model Olma Gibi Temel Liderlik Becerilerinin Yeni Nesil Uygulamalardaki Karşılıkları Nedir?
  • Farklı Bakış Açılarını Yönetirken Hangi Liderlik Becerileri Ön Plana Çıkarılmalıdır?
  •  “Feedback” ve “Feedforward” Uygulamaları Arasında Ne Farklar Var, Hangi Durumlarda Kullanılır?

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Proaktif Davranış ve Duygu Yönetimi, Güven Yaratma, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Yetenek Yönetimi / Optimizasyonu, Performans Geliştirme, Koç Yönetici
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, Esneklik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Vizyon ve Değerlerle Liderlik, Farklılıkları Yönetme