Bankacılıkta Operasyonel Riskli İşlemler Hukuku


foto

AMAÇ

Eğitimde; Bankaların, bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında uyması gereken hukuk kurallarının katılımcılara aktarılması, bu noktada karşılaşabilecekleri risklerin en aza indirilmesinin alt yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Operasyonel Riskler #Temsil Mevzuatı #İspat Sorunları #Yaptırımlar #Mevzuat Farkındalığı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yasalar çerçevesinde riskli işlemleri ve hukuki altyapısını bilir.
Anlar: Hukuki dayanakların uygulamaya etkisini anlar.
Yapar: Uygulama ortak sorunları, kredi tesisi sürecinde riskleri önceden ortadan kaldırır.

HEDEF KİTLE

Eğitime, hukukun gelişimini ve bankacılığa yansımasını takip etmek isteyen tüm çalışanlar katılabilir.

İÇERİK

 • Temel Hukuk Kavramları
  • Gerçek Kişiler Mernis, Kimlik Belgesi, Hak ve Fiil Ehliyeti
  • Çocuk Hesabı, Müşterek Hesaplar, Ölüm, Miras, Veraset İşlemleri
  • Kanuni Temsilciler: Veli (Velayet), Vasi (Vesayet), Kayyum
  • Aile Konutu, Eş Rızaları
 • Borçlar Hukuku
  • Sözleşmeler: Genel İşlem Koşulları ve SÖB Formu (BDDK ve TBB Tebliğleri)
  • Sözlü,Yazılı ve Resmi Şekil
  • İmzada İspat Sorunları,Temsilci Yolu ile Gerçekleşen Hukuki İşlemlerin Özellikleri
  • İradi Temsilciler: Vekil, Vekaletname ve Talimat İşlemleri
  • Vekaletnamelerin Niteliği, Süresi, Sona Ermesi ve Tevkil Yetkisi
  • Teminat Mektupları ve Risk Çıkışları
   • Tüzel Kişiler,Ticaret Sicili ve Ünvan
   • Ana Sözleşme, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
   • Kefalet, Şekil Şartları, Eş Rızası ve Sona Ermesi
   • Kıymetli Evrak, Kambiyo Senetleri (Çek-Bono-Poliçe) ve Munzam Senet
   • Şekil Şartları, 5941 sy. Çek Yasası ve Suçlar
   • Banka Sorumluluk Tutarları, Protesto ve İhbar
   • Teminatlandırmada Temsil Yetkisi ve Uygulama Örnekleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: