Bankacılıkta Operasyonel Riskli İşlemler Hukuku


foto

AMAÇ

Eğitimde güven kuruluşu olan Bankaların, bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında uyuması gereken hukuk kurallarının katılımcılara aktarılması, bu noktada şubede karşılaşabilecekleri risklerin en aza indirilmesinin alt yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Operasyon Riskleri #Temsil Mevzuatı #İspat Sorunları #Yaptırımlar #Mevzuat Farkındalığı

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Yasalar çerçevesinde riskli işlemleri ve hukuki altyapısını bilir.
Anlar: Hukuki dayanakların uygulamaya etkisini anlar.
Yapar: Uygulama ortak sorunları, kredi tesisi sürecinde riskleri önceden ortadan kaldırır.

HEDEF KİTLE

Eğitime, hukukun gelişimini ve bankacılığa yansımasını takip etmek isteyen tüm bankacılar katılabilir.

İÇERİK

 • Temel Hukuk Kavramları
  • Gerçek Kişiler Mernis  - Kimlik Belgesi- Hak ve Fiil Ehliyeti
  • Çocuk Hesabı- Müşterek Hesaplar – Ölüm –Miras –Veraset İşlemleri
  • Kanuni Temsilciler –Veli (Velayet)-Vasi (Vesayet)-Kayyum
  • Aile Konutu - Eş Rızaları
  • Temel Hukuk Kavramları
   • Gerçek Kişiler Mernis  - Kimlik Belgesi- Hak ve Fiil Ehliyeti
   • Çocuk Hesabı- Müşterek Hesaplar – Ölüm –Miras –Veraset İşlemleri
   • Kanuni Temsilciler –Veli (Velayet)- Vasi (Vesayet)- Kayyum
   • Aile Konutu - Eş Rızaları
  • Borçlar Hukuku
   • Sözleşmeler: Genel İşlem Koşulları ve SÖB Formu (BDDK ve TBB Tebliğleri)
   • Sözlü,Yazılı ve Resmi Şekil
   • İmzada İspat Sorunları,Temsilci Yolu ile Gerçekleşen Hukuki İşlemlerin Özellikleri
   • İradi Temsilciler: Vekil,Vekaletname ve Talimat İşlemleri
   • Vekaletnamelerin Niteliği, Süresi, Sona Ermesi ve Tevkil Yetkisi
   • Teminat Mektupları ve Risk Çıkışları
  • Tüzel Kişiler,Ticaret Sicili ve Ünvan
  • Ana Sözleşme, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
  • Kefalet, Şekil Şartları, Eş Rızası ve Sona Ermesi
  • Kıymetli Evrak, Kambiyo Senetleri (Çek-Bono-Poliçe) ve Munzam Senet
  • Şekil Şartları, 5941 sy. Çek Yasası ve Suçlar
  • Banka Sorumluluk Tutarları, Protesto ve İhbar
  • Teminatlandırmada Temsil Yetkisi ve Uygulama Örnekleri
 • Borçlar Hukuku
  • Sözleşmeler, Genel İşlem Koşulları ve SÖB Formu (BDDK ve TBB Tebliğleri)
  • Sözlü, Yazılı ve  Resmi Şekil
  • İmzada İspat Sorunları, Temsilci Yolu ile Gerçekleşen Hukuki İşlemlerin Özellikleri
  • İradi Temsilciler, Vekil, Vekaletname ve Talimat İşlemleri
  • Vekaletnamelerin Niteliği, Süresi, Sona Ermesi ve Tevkil Yetkisi
  • Teminat Mektupları ve Risk Çıkışları
 • Tüzel Kişiler, Ticaret Sicili, Ünvan
 • Ana Sözleşme, Yetki Belgesi, İmza Sirküleri
 • Kefalet, Şekil Şartları, Eş Rızası ve Sona Ermesi
 • Kıymetli Evrak, Kambiyo Senetleri (Çek-Bono-Poliçe) ve Munzam Senet
 • Şekil Şartları, 5941 sy. Çek Yasası ve Suçlar
 • Banka Sorumluluk Tutarları, Protestove İhbar
 • Teminatlandırmada Temsil Yetkisi ve Uygulama Örnekleri

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Güven Yaratma, Kurumsal Farkındalık ve Etik Bilinci
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma Çeviklik, Bilgi İzleme ve Operasyonel Takip, Denetleme
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Mevzuat, Operasyonel Takip ve Bilinç
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: