Dijital Dönüşüm ve Bankacılığı Dönüştüren Teknoloji Trendleri


foto

AMAÇ

Bu eğitimde; dijital dönüşümü tetikleyen teknoloji trendlerini ve iş modellerini inceleyip, dönüşümün boyutunu analiz ederken, başarılı dijitalleşme örnekleri ile fark yaratabilen uygulamaları mercek altına almak, dijitalleşme adına kurumsal bir yol haritası ve stratejik bir plan oluşturmak için gerekli adımları katılımcılar ile paylaşmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dijital Dönüşüm #Teknoloji Trendleri #Büyük Veri #Nesnelerin İnterneti #Dijital Hayat #Sanal Gerçeklik #Yapay Zeka #Giyilebilir Cihazlar #Müşteri Deneyimi #Bulut Bilişim #Data Güvenliği

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital dönüşümü etkileyen süreçleri ve teknoloji trendlerini, öne çıkan örnekleri ve dünya genelindeki ve bankacılıktaki başarılı uygulamaları bilir.
Anlar: Dijital dönüşüm stratejisinin bileşenlerini, teknoloji trendlerini, start-up gibi ürün geliştirme süreçleri ile hız kazanmayı ve verimli ürün/ servis geliştirmeyi, teknolojileri geniş kitlelere sunmak adına atılması gereken adımları anlar.
Yapar: Dijital dönüşümün genel şirket stratejisindeki rolünü ve şirket ihtiyaçları doğrultusunda, her bölümde nasıl ele alınması gerektiğini analiz eder.

HEDEF KİTLE

Bilişim ve iletişim teknolojileri, satış, pazarlama, marka, ürün yönetimi, alternatif kanallar, iş geliştirme, finans, CRM, analiz ve ürün geliştirme konularında çalışan; dijital transformasyon ile ilgili bilgi edinmek ve dünyadaki örnekler ve kullanılan araçları öğrenmek isteyen tüm çalışanların katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dijitalleşmeyi Tetikleyen Teknolojiler
  • Mobil Cihazlar, Akıllı Telefonlar
  • Mobil İnternet ve İnternet
  • Bulut Bilişim
  • IOT
  • Big Data
  • AI
 • Dijitalleşme Indexleri, Kıyaslama Analizleri ve Kriterler
  • Başarı Kriterlerinin Belirlenmesi
  • Rakip ve Sektör Analizleri
 • Metodolojiler
  • Agile
  • Lean Startup, Minumum Viable Product
  • Müşteri Geliştirme Modeli
  • Business Model Canvas
  • A/B Test
 • Google, Apple, Amazon Çalışma Yöntemleri ve İnovasyon Kültürü
 • Yurtdışından Dijital Dönüşüm Örnekleri
  • Fintechler
  • Başarılı Uygulamalar
 • Uluslarası Tasarım Ajansı IDEO’nun Kullandığı 10 İnovasyon Şifresi
 • Ekiplerinizde Olması Gereken Profil Örnekleri
 • İnovasyon Çeşitleri
 • İş Modellerindeki İnovasyonlar
  • Platform İş Modelleri (Youtube, Google, Facebook, Uber, Airbnb)
  • 10+ İş Modeli (Affiliate, Gelir Paylaşımı, Abonelik, Kiralama, Fremium vb)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Odaklılık, Müşteri İhtiyacını Anlama, Analitik Düşünce
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Yenilikçilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okuryazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği