Dijital Dönüşüm ve Bankacılığı Dönüştüren Teknoloji Trendleri


foto

AMAÇ

Bu eğitimde; dijital dönüşümü tetikleyen teknoloji trendlerini ve iş modellerini inceleyip, dönüşümün boyutunu analiz ederken; başarılı dijitalleşme örnekleri ile fark yaratabilen uygulamaları mercek altına almak; dijitalleşme adına kurumsal bir yol haritası ve stratejik bir plan oluşturmak için gerekli adımları katılımcılar ile paylaşmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Dijital Dönüşüm #Teknoloji Trendleri #Büyük Veri #Nesnelerin İnterneti #Dijital Hayat #Sanal Gerçeklik #Yapay Zeka #Giyilebilir Cihazlar #Müşteri Deneyimi #Bulut Bilişim #Data Güvenliği

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Dijital dönüşümü etkileyen süreçleri ve teknoloji trendlerini, öne çıkan örnekleri ve dünya genelindeki ve bankacılıktaki başarılı uygulamaları bilir.
Anlar: Dijital dönüşüm stratejisinin bileşenlerini, teknoloji trendlerini, start-up gibi ürün geliştirme süreçleri ile hız kazanmayı ve verimli ürün/ servis geliştirmeyi, teknolojileri geniş kitlelere sunmak adına atılması gereken adımları anlar.
Yapar: Dijital dönüşümün genel şirket stratejisindeki rolünü ve şirket ihtiyaçları doğrultusunda, her bölümde nasıl ele alınması gerektiğini analiz eder.

HEDEF KİTLE

Eğitim; bilişim ve iletişim teknolojileri, satış, pazarlama, marka, ürün yönetimi, alternatif kanallar, iş geliştirme, finans, CRM, analiz ve ürün geliştirme konularında çalışan; dijital transformasyon ile ilgili bilgi edinmek ve dünyadaki örnekler ve kullanılan araçları öğrenmek isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Dijitalleşmeyi Tetikleyen Teknolojiler
  • Mobil Cihazlar, Akıllı Telefonlar
  • Mobil İnternet + İnternet
  • Bulut Bilişim
  • IOT
  • Big Data
  • AI
 • Dijitalleşme Indexleri, Kıyaslama Analizleri ve Kriterler
  • Başarı Kriterlerinin Belirlenmesi
  • Rakip ve Sektör Analizleri
 • Metodolojiler
  • Agile
  • Lean Startup, Minumum Viable Product
  • Müşteri Geliştirme Modeli
  • Business Model Canvas
  • A/B Test
 • Google, Apple, Amazon Çalışma Yöntemleri ve İnovasyon Kültürü
 • Yurtdışından Dijital Dönüşüm Örnekleri
  • Fintechler
  • Başarılı Uygulamalar
 • Uluslarası Tasarım Ajansı IDEO’nun Kullandığı 10 İnovasyon Şifresi
 • Ekiplerinizde Olması Gereken Profil Örnekleri
 • İnovasyon Çeşitleri
 • İş Modellerindeki İnovasyonlar
  • Platform İş Modelleri (Youtube, Google, Facebook, Uber, Airbnb)
  • 10+ İş Modeli (Affiliate, Gelir Paylaşımı, Abonelik, Kiralama, Fremium vb)

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Müşteri Odaklılık, Müşteri İhtiyacını Anlama, Analitik Düşünce
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Yenilikçilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okuryazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği