Büyük Veriden Anlam Çıkarma, Öngörü Analizleri ve Büyük Veri Kaynaklı Inovasyon


foto

AMAÇ

Bu eğitimde; veriden rekabet avantajı kazanmak, değer yaratmak, karlı iş modelleri geliştirmek için yapılması gerekenleri kurumsal bir yol haritası ve stratejik bir plan doğrultusunda katılımcılar ile paylaşmak amaçlanmaktadır.

ODAK NOKTALARI

#Büyük Veri #Nesnelerin İnterneti #Dijital Hayat #Veri Analitiği #Kişiye Özel Pazarlama Uygulamaları #Öngörü Analizleri #Büyük Verinin Müşteri Deneyimindeki Rolü #Büyük Veri ve Bulut Bilişim İlişkisi #Data Güvenliği #Büyük Veri ile Inovasyon

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Büyük veri kavramını ve dünya genelindeki ve bankacılıktaki başarılı uygulamaları bilir. Büyük veriyi kullanarak, rekabet avantajı sağlamak üzere gerekli analiz ve sistematikler hakkında bilgi sahibi olur.
Anlar: Büyük verinin doğru toplanıp, işlenip, müşteri odaklı kullanılması ile hayatımıza ve kurumlara ne gibi değişiklikler getireceğini, büyük veriden basıl değer yaratılacağını anlar.
Yapar: Büyük verinin genel şirket stratejisindeki rolünü ve şirket ihtiyaçları doğrultusunda, her bölümde nasıl ele alınması gerektiğini analiz etmesine katkı sağlar. İşletmelerin sahip oldukları verileri karar mekanizmalarında nasıl kullanabileceği, öngörü analizleri ile nasıl müşteri deneyiminin kurgulanmasına yönelik aksiyon alınabileceği ve deneyim kurgulanabileceğini anlar ve bu doğrultuda stratejiler geliştirir.

HEDEF KİTLE

Eğitim; bilişim ve iletişim teknolojileri, satış, pazarlama, marka, ürün yönetimi, alternatif kanallar, iş geliştirme, finans, CRM, analiz ve ürün geliştirme konularında çalışan; büyük veri hakkında bilgi edinmek isteyen ve büyük veriyi kendi işinde kullanmak isteyen herkesin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Büyük Veri  
  • İşte Büyük Verinin Önemi ve Farklı Uygulama Alanları
  • Büyük Verinin IoT, AI, Bulut Bilişim, Giyilebilir Teknolojiler İle İlişkisi
  • Müşteri Etkileşim Noktalarından Yola Çıkarak Büyük Veriyi Oluşturma
  • Eldeki Veriden Yola Çıkarak Strateji Oluşturma
 • Başarılı Büyük Veri Projeleri İçin Doğru Metodolojiler
  • Müşteriyi, Müşteri İlişkilerini, Müşteri Yönetimini ve Müşteri Deneyimini Anlama
  • Büyük Veri Altyapısını Planlama ve Veri Yönetimi
  • Büyük Veri Stratejisi: Toplama, Anlamlandırma, Raporlama ve Etkileşim
  • Data Güvenliği
 • Büyük Veriden Anlam Çıkarma
  • Öngörü Analizleri
  • Aksiyon Alınabilir Öngörüler Çıkarma Yöntemleri
  • Büyük Veriden Birebir Müşteri İletişimine ve Kişiselleştirmeye Doğru
  • Deneyim Platformu Oluşturma
  • Müşteri Deneyiminin Doğru Kurgulanmasında Büyük Verinin Önemi
  • Büyük Veriden Daha İyi Veriye ve Akıllı Veriye Doğru

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, Müşteri Deneyimi/ Duyarlılığı, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı Karar Alma, Analiz Edebilme, Sonuç Odaklılık
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İletişim ve Bilişim Teknolojileri Konularında Derin Bilgi ve Birikim, Stratejik Düşünme, Yaratıcılık, Yenilikçilik
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurgulamak, Dijital Okur-Yazarlık, Değişim ve Düşünce Liderliği