Sektörel Bazda Erken Uyarı Sinyalleri ve Canlı Risk Takibi


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; erken uyarı sinyallerinin sektörler özelinde farklı olduğunun, sektörlerin iç ve dış dinamiklerinin, ürün ve para akışının farklı olduğu dolayısıyla bu akışı bozacak gelişmelerin de sektörel olarak aynı etkiyi yaratmayacağının örneklerle, ürün ve nakit akış grafikleriyle anlatılmasıdır. Katılımcılar; taşıdıkları risklerin sektörel dağılımını, firmaları değerlendirirken kullanacakları kaynakları ve bilgileri nasıl analiz edeceklerini öğrenecektir.

ODAK NOKTALARI

#Sektörel Veriler #Analiz #Faaliyet Döngüsü #Canlı Risk Takibi #Teminatlandırma

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sektörün faaliyet döngüsünün nasıl tespit edileceğini bilir. Sektörel özelikler dolayısıyla faaliyet döngüsünü olumsuz etkileyecek gelişmeleri hangi kaynaktan ve hangi bilgilere istinaden takip edebileceğini bilir. Bu bilgileri firma özelinde karşılaştırarak olumsuz gelişmelerin firmayı ne derecede etkileyeceğini bilir. Erken uyarı sinyallerini tespit etmesini bilir. Canlı risk takip modeli oluşturmasını bilir.
Anlar: Sosyal ve ekonomik gelişmenin firma açısından olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabileceğini anlar. Faaliyet döngüsünün önemini anlar. Faaliyet döngüsünü bozacak gelişmelerin takip edilmesinin önemini anlar. Olumsuz gelişmeler karşısında alacağı aksiyonlarda zamanın önemini anlar.
Yapar: Taşıdığı riskin sektörel dağılımını yapar. Erken uyarı sinyallerini tespit eder. Canlı risk takip modelini oluşturur. Sektörlerdeki gelişmeleri takip eder. Gelişmeleri analiz ederek firma özelinde etkilerini tespit eder. Bu gelişmelerin firmanın mali verilerine nasıl etki edeceğini bilir. Analitik düşünerek hızlı karar alır. Riskini minimize eder.

HEDEF KİTLE

Eğitime saha satış ekiplerinin yanı sıra genel müdürlükten ilgili ekiplerin (Satış koçları, tahsis ve mali tahlil ekipleri, takip ve izleme ekipleri gibi) katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Faaliyet Döngüsü ve Analizi
  • Kredi İhtiyacının Sebebi
  • Kredi Kullanım Yeri
  • Kredi Kullanım Hacmi
  • Kullanması Gereken Kredi Türleri
  • Erken Uyarı Sinyalleri
  • Canlı Risk Takip Modelinin Oluşturulması
 • Faaliyet Döngüsünü Bozacak Etmenler
  • Üretim/ Stoklama Süreci
  • Tahsilat Süreci
  • Borç Ödeme Süreci
 • Faaliyetlerden Sorumlu Olan Yöneticiler
  • Firmanın Yöneticilerinin Görev ve Sorumlulukları
  • İş Anlayışı, Vizyon ve Bilgi Birikimi 
  • Yöneticilerin Birbirleriyle Olan Uyumu
  • Çalışanların Moral ve Motivasyonu
 • Sektörler Özelinde Gelişim Analizi: Risk Merkezinin Kredi Limit-Kredi Risk-Tasfiye Olunacak Alacaklar, Bireysel Nitelikli Kredi ve Kredi Kartı, Ticari Nitelikli Kredi Uygulamaları
 • Sektör Analizleri
  • Mal /Hammade Tedarikçisi Konumunda Olan Firmalar
  • Tedarik Sorunları
  • Maliyetleri Artıracak Faktörler
  • Mali Verilerde, Cari Hesaplarda, Piyasa Verilerindeki Belirtiler
  • Mal Satış Şekilleri ve Şartları
  • Mal Satış Şekillerindeki Değişikliklerin Belirtileri
  • Üretim Süreçleri
   • Üretim Süreçlerindeki Değişikliklerin Belirtileri
  • Mal Satım Şekilleri ve Şartları
  • Ürünlerini Sattıkları Firmaların Faaliyet Alanı 
  • Tahsilatta Yaşanan Zorluklar ve Sebepleri
  • Tahsilatta Yaşanan Sorunların Belirtileri
 • Çalıştay Yöntemi ile İncelenecek Sektörler
  • İnşaat (Lüks Konut İnşaatı)
  • Toptan ve Perakende Ticaret (Gıda Toptancıları)
  • Mobilya 
  • Binek Otomotiv Satışı 
  • Araç Kiralama
  • Lojistik

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Araştırma, Analiz Etme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Finansal Farkındalık, Risk Değerlendirme Farkındalığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı ve Doğru Karar Alma, Bilgi İzleme ve Sorgulama, Sonuç Odaklılık, Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, İlişki Yönetimi, Etkin Risk Yönetimi
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Geleceği Okumak ve Kurgulamak