Sektörel Bazda Erken Uyarı Sinyalleri ve Canlı Risk Takibi


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı, katılımcıların erken uyarı sinyallerinin her sektör ve bu sektörlerdeki her firma için farklı olduğunu anlamalarını sağlamaktır. Her sektörün faaliyet döngüsü farklı olduğu gibi bu döngüyü bozacak etmenler de farklıdır. Döngünün bozulması durumunda zamanında harekete geçmek, kredinin tahsilatı için oldukça önemlidir. Katılımcılara her sektörün iç ve dış dinamiklerinin, ürün ve para akışının farklı olduğu dolayısıyla bu akışı bozacak gelişmelerinde sektörel olarak aynı etkiyi yaratmayacağı örneklerle, ürün ve nakit akış grafikleriyle anlatılacaktır. Katılımcılar, taşıdıkları risklerin sektörel dağılımını yaparak, firmaları değerlendirirken, kullanacağı kaynaklar, bu kaynaklardan alacakları bilgilerin özellikleri, bu bilgileri nasıl analiz ederek kullanılacaklarını öğrenecektir. Eğitimde, reel sektör güncel verileri kullanılacaktır.

ODAK NOKTALARI

#Sektörel Veriler #Analiz #Faaliyet Döngüsü #Firma Özelinde Analiz #Canlı Risk Takibi #Teminatlandırma Kararları

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: Sektörün faaliyet döngüsünün nasıl tespit edileceğini bilir. Sektörel özelikler dolayısıyla faaliyet döngüsünü olumsuz etkileyecek gelişmeleri hangi kaynaktan ve hangi bilgilere istinaden takip edebileceğini bilir. Bu bilgileri firma özelinde karşılaştırarak olumsuz gelişmelerin firmayı ne derecede etkileyeceğini bilir. Erken uyarı sinyallerini tespit etmesini bilir. Canlı risk takip modeli oluşturmasını bilir.
Anlar: Her sosyal ve ekonomik gelişmenin firma açısından olumlu veya olumsuz sonuç doğuracağını anlar. Faaliyet döngünün önemini anlar. Faaliyet döngüsünü bozacak gelişmelerin takip edilmesinin önemini anlar. Olumsuz gelişmeler karşısında alacağı aksiyonlarda zamanın önemini anlar
Yapar: Taşıdığı riskin sektörel dağılımını yapar. Erken uyarı sinyallerini tespit eder. Canlı risk takip modelini oluşturur. Sektörlerdeki gelişmeleri takip eder. Gelişmeleri analiz ederek firma özelinde etkilerini tespit eder. Bu gelişmelerin firmanın mali verilerine nasıl etki edeceğini bilir. Analitik düşünerek hızlı karar alır. Riskini minimize eder.

HEDEF KİTLE

Eğitime saha satış ekiplerinin yanı sıra Genel Müdürlük'ten ilgili ekipler (Satış Koçları, Tahsis ve Mali Tahlil Ekipleri, Takip ve İzleme Ekipleri gibi) katılabilir.

İÇERİK

 • Faaliyet Döngüsü ve Analizi
  • Firmanın Kredi İhtiyacının Sebebi
  • Firmanın Kredi Kullanım Yeri
  • Firmanın Kredi Kullanım Hacmi
  • Firmanın Kullanması Gereken Kredi Türleri
  • Firma İçin Erken Uyarı Sinyalleri
  • Firma İçin Canlı Risk Takip Modelinin Oluşturulması
 • Faaliyet Döngüsünü Bozacak Etmenler
  • Üretim / Stoklama Süreci
  • Tahsilat Süreci
  • Borç Ödeme Süreci
 • Faaliyetlerden Sorumlu Olan Yöneticiler
  • Firmanın Yöneticilerinin Her Birinin Görevleri ve Sorumlulukları Bilinmelidir
  • Firma Yöneticilerinin İş Anlayışı, Vizyonu ve Bilgi Birikimi Firmayı Geleceğe Taşımak İçin Yeterli Olup Olmaması
  • Yöneticilerin Birbirleriyle Olan Kan Bağı ve İş İçindeki Uyumu
  • Çalışanların Moral ve Motivasyonu
 • Risk Merkezinin Kredi Limit-Kredi Risk-Tasfiye Olunacak Alacaklar, Bireysel Nitelikli Kredi ve Kredi Kartı, Ticari Nitelikli Kredi Uygulamalarında Yer Alan Gelişmelerin Analizi
  • Sektörler
 • İncelenen / Anlatılacak Olan Her Sektörde,
  • Mal /Hammade Tedarikçisi Konumunda Olan Firmalar
  • Bu Firmaların Tedarik Sorunları
  • Maliyetlerini Artıracak Faktörler
  • Belirtileri ( Mali Verilerde, Cari Hesaplarda, Piyasa Verilerinde)
  • Mal Satış Şekilleri Ve Şartları
  • Mal Satış Şekillerindeki Değişikliklerin Belirtileri
  • Üretim Süreçleri
  • Üretim Süreçlerini Etkileyecek Faktörler
  • Üretim Süreçlerindeki Değişikliklerin Belirtileri
  • Mal Satım Şekilleri ve Şartları
  • Ürünlerini Hangi Tip Faaliyet Gösteren Firmalara Sattıkları
  • Tahsilatta Yaşanan Zorluklar Ve Bunların Sebepleri
  • Tahsilatta Yaşanan Sorunların Belirtileri
 • Workshop Yöntemi İle Anlatılacak Sektörler
  • İnşaat Sektörü ( Lüks Konut İnşaatı)
  • Toptan ve Perakende Ticaret(Gıda Toptancıları)
  • Mobilya Sektörü
  • Binek Otomotiv Satışı Sektörü
  • Araç Kiralama
  • Lojistik

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Araştırma, Analiz Etme, Analitik Düşünme ve Yaratıcılık, Finansal Farkındalık, Risk Değerlendirme Farkındalığı
Yönetsel Yetkinlikler: Hızlı ve Doğru Karar Alma, Bilgi İzleme ve Sorgulama, Sonuç Odaklılık, Takip
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: İkna, İlişki Yönetimi, Etkin Risk Yönetimi,
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Mevcut Durumu Değerlendirerek Olası Geleceği Okumak ve Kurgulamak