CBAP 101


foto

AMAÇ

Eğitimin amacı; yazılım projelerindeki gereksinimlerin başarı ile alınması ve yönetilmesi için dünya çapında genel kabul görmüş olan CBAP (Certified Business Analyst Professional) sertifikası bazında iş analizinin dünya genelinde nasıl yapıldığını gösteren en iyi uygulamalar hakkında bilgi verilmesidir.

ODAK NOKTALARI

#CBAP #İş Analizi #Paydaş İsteklerinin Alınması ve İş Birliğinin Oluşturulması #Değişim Stratejisini Oluşturmak #Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımı #Ürün/ Çözüm/ Sonuç Değerlendirme #Gereksinim Hayat Döngüsü Yönetimi #Farklı Alanlarda İş Analizi #Çevik Yöntemler #Kurumsal Akıl #İş Zekası (BI) #Bilgi İşlem #Business Architecture #İş Süreçleri Yönetimi (BPM)

EĞİTİMDEN BEKLENEN SONUÇLAR

Bilir: İş analizi konusunda Dünya genelinde kullanılan en iyi uygulamaları bilir.
Anlar: CBAP sertifikası almak için bilmesi gereken konuları anlar.
Yapar: CBAP sertifikasının önemini şirket içinde ve çalıştığı projelerde vurgular. Şirket içinde daha profesyonel bir şekilde iş analizi yapmaları için kişileri CBAP olmak için motive eder. Şirket içinde diğer iş analistlerinin en iyi uygulamaları kullanması için önderlik eder.

HEDEF KİTLE

İş analiz bölümü yöneticileri ve çalışanları, teknik mimarlar (Enterprise Architects and Technical Architect, DBA, Solution Architects), kurumların orta ve üst düzey yöneticilerinin katılımına uygundur.

İÇERİK

 • Temel Kavramlar
  • İhtiyaç (Problem veya Fırsat)
  • Değişim
  • Paydaşlar
  • Bağlam (Context)
  • Çözüm
  • Fayda
 • İş Analizi Bilgi Alanları
  • İş Analizi Planlama ve Takip
  • Bilgi Alma ve İş Birliği
  • Strateji Belirleme
  • İş Analizi ve Tasarım Tanımı
  • Çözüm Değerlendirme
  • Gereksinim Hayat Döngüsü Yönetimi
 • İş Analizi Yetkinlikler
  • Analitik Düşünme
  • İş Bilgisi
  • Davranışsal Yetkinlikler
  • İletişim
  • Etkileşim
  • Araçları Kullanma
 • İş Analizi Bakış Açıları
  • Çevik Yöntemler
  • Kurumsal Akıl- İş Zekası (BI)
  • Bilişim Teknolojileri (BT)
  • İş Mimarisi (Business Architect)
  • Kurumsal Süreç Yönetimi - BPM

EĞİTİM YETKİNLİK İLİŞKİSİ

Davranışsal Yetkinlikler: Mesleki Gelişim, İletişim, Merak ve Keşfetme
Yönetsel Yetkinlikler: Bilgi İzleme, Sonuç Odaklılık, Planlama ve Organizasyon
Mesleki/Bankacılık Teknik Yetkinlikler: Global Zeka
Öz-Gelecek Yetkinlikleri: Değişimi Okuyabilmek ve Geleceği Kurugulamak